Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2018 • 05.11.2018

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

 

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността

Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е силно развит отрасъл със значително място в икономиката и експорта на страната, чийто темп на развитие изпреварва останалите индустриални области. Изискванията на потребителите и конкурентността на сектора създават предпоставки за непрекъснати подобрения и постигане на по-устойчив растеж.

Прилагането на енергийно-ефективни мерки в бранша има редица предимства, които далеч надхвърлят покриването на регулаторните изисквания и са свързани с намаляването на себестойността на продуктите, устойчиво развитие на бизнеса чрез по-малка консумация на енергия, без това да компрометира производствения процес. Потребителите стават все по-взискателни и чрез избора на потребителски стоки все по-често изразяват изискванията си към производителите да бъдат отговорни към околната среда.

За да се постигнат тези цели, освен съвременно, надеждно и енергийно-ефективно оборудване, са необходими финансови ресурси и оптимални срокове за възвръщане на инвестицията. На българския пазар Резалта е компанията, която предлага практични решения за бизнеса, които водят до значителни подобрения при ползването на енергия и намаляване на оперативните разходи. Често идентифицираме неоползотворени енергийни ресурси (като отпадна топлина), които вече са на разположение на клиента. Стремим се да ползваме възобновяеми енергийни източници, когато това е приложимо.

Опитът на Резалта в многобройни компании от хранително-вкусовата промишленост в България и в региона показва, че има много неоползотворени възможности за оптимизиране на енергийните разходи - а оттам на надеждността на производствените процеси. Помагаме на редица водещи компании като производители на вино (Плантаже в Черна Гора, Тиквеш в Македония), месна промишленост (Перутнина Птуй в Словения), хлебопроизводство и сладкарска промишленост (Жито и Шуми Бонбони в Словения), млечна промишленост (Кремио в България) и др. Често възможностите за оптимизация, при които помагаме на клиентите, започват с цялостно обследване и идентифициране на най-рентабилните проекти. Сред успешните проекти в България в хранително-вкусовата промишленост са:

• Резалта беше избрана за партньор по реновацията на осветителната система в производствената база на Кремио в София. Реалните резултати показват над 55% намаление на годишните разходи за осветление, 50% намаление на разходите по поддръжка и 40% намаление на емисиите на въглероден двуокис. 
• Оберон избра Резалта да осигури високо енергийно-ефективен газов котел (2 т./час) с икономайзър, който намали разходите за затопляне на вода, необходима за производството на пара.
• Резалта подкрепи Рувела с внедряването на три нови енергийно-ефективни хладилни камери при разширяването на дейността. Въведените мерки генерират икономии от 44 MWh електроенергия всяка година, благодарение на системата за оползотворяване на топлината. Повишеният капацитет за съхранение в хладилните камери ще има по-ниско специфично потребление на електроенергия с 15% и ще намали емисиите на въглероден двуокис с 85 тона всяка година.

Резалта е регионален лидер, разработваща решения и енергийно-ефективни проекти за хранително-вкусовата промишленост, поемайки отговорността за финансовия и техническия риск на приложените мерки. Механизмът за финансирането на проектите може да е под формата на ЕСКО договори (Договори с гарантиран резултат). При този модел всички инвестиции в енергоспестяващи мерки се финансират от бъдещите постигнати спестявания без допълнителен разход преди и по време на внедряването на инсталацията.

До момента Резалта има реализирани над 160 проекта на 7 пазара в Югоизточна Европа (www.resalta.com). С екип от повече от 60 човека, доказани експерти в различни сфери, Резалта предлага на клиентите си широка гама специализирани енергийни услуги. Предлаганите решения се адаптират към всеки индивидуален проект. Иновацията и най-съвременните технологии винаги са в основата на предлаганите подобрения, като Резалта е независима от определено оборудване или производител, затова винаги може да предложи най-доброто за конкретния клиент и казус. Основният критерий за оценка при всички предлагани решения са спестяванията, които клиентите реализират от приложените мерки. Резалта и клиентът, споделят общ принцип за устойчиво развитие на бизнеса, с оптимални разходи да се постигат най-големи спестявания. Всичко това може да се случи, без клиентът да насочва усилия извън основния си бизнес. Резалта поема изцяло ангажимента по изпълнението, финансирането и управлението на проектите.

 

www.resalta.bg

Top