Оптимизираме логистиката и сервизното обслужване

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Ивайло Викторов, управител на Рувекс, пред списание Инженеринг ревю


Господин Викторов, след 15 години работа достигна ли Рувекс етап, в който работи планово не с месеци, а с години напред?
Развитието на Рувекс е функция на икономическото състояние на секторите, в които работим. Свидетели сме на бум в строителния сектор през последните години. Бяха инвестирани сериозни средства и в областта на индустрията. Въпреки това, икономиката на страната ни все още е далеч от стабилността и съответно прогнозируемостта, характерни за западноевропейските държави. От друга страна, България е все по-отворена към света и съответно далеч не е "обетован остров" срещу кризи от световен мащаб. По тези причини, плановете ни за развитие на продажбите се отнасят за близките две години.

В този ред на мисли, на какво залагате, за да осигурите стабилност на фирмата в по-дългосрочен план?
Дългосрочните ни планове са свързани с подобряване на логистиката и сервизното обслужване. Анализите ни показват, че първостепенно изискване на пазара е срокът на доставка. И пазарът ще става все по-безкомпромисен в това отношение. Затова инвестираме в по-големи складови площи, разширяване на търговските ни центрове в страната, както и на броя превозни средства. Стремим се да оптимизираме търговските си канали. Другата посока, в която работим активно, е повишаване квалификацията на специалистите от фирмата и изграждане на добър екип.

Ще се запази ли възходящият тренд в икономиката и през следващите години?
Считам, че темповете ще се позабавят в следващите няколко години. За сметка на това очаквам да се повишат изискванията към качеството, енергийната ефективност и опазването на околната среда. За Рувекс повишените пазарни изисквания няма да са проблем, тъй като работим с най-съвременни технически решения.

Напълнихте ли "продуктовата си кошница" с изделия, съответстващи най-пълно на стратегията ви за развитие?
Производителите, с които си партнираме, са добре известни с качеството, надеждността, иновативността и ефективността на продуктите си. Надяваме се да продължим да работим също толкова добре и в бъдеще. Разбира се, това не означава, че не сме отворени за продукти от други производители. Ние ще продължим да следим тенденциите в развитието на бранша с оглед предлагането на най-съвременните и технологични решения в областта на отоплението и климатизацията. Но бих искал ясно да кажа, че разширяването на предлаганите търговски марки не е самоцел за Рувекс. Ние не сме доставчик на евтини решения и няма да бъдем.

Казвате, че ценово не се "целите" в ниския клас изделия. Предполага ли българският пазар успех във високия ценови клас?
Политика на Рувекс е да предлага изделия, които не "пестят" от комфорта и надеждността. Отоплителната и климатичната инсталации са еднократни инвестиции, които се правят за дълъг период от време. Във време на непрекъснати пикове в цените на горивата, енергийната ефективност придобива първостепенна роля. Добрата техника струва пари, но има дълъг живот, ниски експлоатационни разходи и надеждна работа. За нас най-важно винаги е било качеството и именно поради това, голяма част от предлаганите продукти са във високия ценови клас.

Доста фирми от бранша се опитват да диверсифицират дейността в различни направления. Ще излезете ли от досегашното си амплоа?
Отоплението, вентилацията, климатизацията и водоснабдяването са много обширни области. Динамичното им развитие в бъдеще е предопределено от договореностите, които сме поели като държава-член на Европейския съюз, както и от все по-високите изисквания на инвеститори и потребители. През последните години обръщаме по-голямо внимание на цялостната климатизация на бизнес и търговски сгради. Затова плановете ни са насочени основно към оптимизиране на работата ни в областите, в които сме познати и имаме сериозни позиции, а не в разширяване на обхвата от дейности.

Как ще се "борите" с мощните търговци на едро във вашата област, които вече започнаха да навлизат на пазара?
Това е нормален етап от развитието на българския пазар, характерен от години за развитите западноевропейски пазари. Появата на хипермаркети за ОВК и ВиК техника не ни притеснява, защото Рувекс не е просто търговска фирма. Ние предлагаме пълно обслужване - проектиране, доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно обслужване. Какво вече подчертах, разполагаме с добре изградена дистрибуторска мрежа и подготвени специалисти, а това ни прави гъвкави по отношение тенденциите на пазара.
Получените сертификати за дългосрочен рейтинг ВВВ и краткосрочен А2 с положителна перспектива крачки по пътя към борсата ли са?
Да, надявам се и това да се случи в бъдещето.

 
Top