Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори

Начало > ОВК > 09.12.2016

Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори 1
Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори

Съществуват редица предизвикателства пред работата на ОВК инсталациите в големи индустриални обекти. Сред тях е ефективният въздухообмен, от който зависят не само комфортният микроклимат, но и качеството на въздуха и здравето на персонала, както и безпроблемната работа на промишленото оборудване.

Интегрирането на ОВК системите в цялостни BMS платформи за сградна автоматизация е сред най-масово прилаганите решения на проблема с ефективната циркулация на въздуха и осигуряването на комфортна температура в индустриалните обекти. Обикновено внедряването на такава платформа обаче изисква сериозни инвестиции на средства и време, както и сравнително продължителни прекъсвания на работата на обекта, което отказва много собственици на малки и средни промишлени предприятия от тази стъпка.

Алтернативно и все по-популярно решение са HVLS вентилаторите
с голям дебит и ниска скорост, които могат да бъдат интегрирани в ОВК системата на обекта. Сред предимствата на този тип вентилатори са възможностите да оптимизират въздухообмена и енергийната ефективност на системата и значително да подобрят комфорта за ползвателите.
HVLS вентилаторите са механични устройства с диаметър над 2 м, оптимизирани за индустриални приложения. Те са предназначени основно за таванен монтаж и се въртят с ниска скорост, като същевременно през тях преминава огромен обем въздух.
Основни предимства на този тип вентилатори са тихата им работа и ниската енергийна консумация.

Ефективно охлаждане с HVLS вентилатори
Въздушна циркулация със скорост на въздуха 0,4 – 0,5 м/сек може да понижи температурата на въздуха в съответното помещение с 6 до 8 градуса. В помещение с температура 28°C например вентилатор с работна скорост 0,5 м/сек може самостоятелно да охлади до 22°C. Още по-висока е ефективността на вентилаторите с ниска работна скорост и голям дебит, когато работят заедно с климатична инсталация, като разпределят равномерно вече охладения въздух. Така самата инсталация може да бъде настроена на по-ниска мощност, което значително намалява консумираната енергия.
Съвременните модели HVLS вентилатори могат да отработват изключително големи обеми въздух, като един таванен вентилатор е достатъчен за охлаждане на промишлено помещение с площ около 2 хил. кв. м, вместо от 10 до 20 монтирани на пода вентилатора с висока скорост, което пести и ценно пространство.

Възможности за енергоспестяване през зимните месеци
Макар индустриалните ОВК системи да са в състояние да отопляват или охлаждат помещения с големи обеми, те невинаги са проектирани така, че да оптимизират въздухообмена. И тъй като топлият въздух се издига нагоре, а студеният се спуска надолу, във високите промишлени халета може да се получи от 5 до 15 градуса разлика между температурата на въздуха непосредствено под тавана и над пода. За да компенсират тази разлика, индустриалните ОВК системи обикновено се настройват на по-висока степен, което води до големи загуби на енергия.
HVLS вентилаторите, монтирани на тавана, смекчават тези температурни разлики, като раздвижват наслагванията на топлия въздух във високите части на помещенията и осигуряват ефективна въздушна циркулация. Този ефект, познат като дестратификация, осигурява много по-равномерна температура в обекта за сметка на по-малко консумирана енергия.

Централизирано управление на мрежа от HVLS вентилатори
Някои съвременни, високотехнологични модели HVLS системи разполагат с възможности за свързване в мрежа на до 18 вентилатора, автоматично управлявани от един контролер. Този контролер позволява както единна настройка на работната скорост, включване и изключване при зададени температурни стойности на всички вентилатори в мрежата, така и индивидуални настройки за всеки отделен вентилатор. Моделите, които разполагат с Ethernet порт, позволяват отдалечен достъп, контрол и мониторинг на системата през браузър или мобилно приложение за таблет или смартфон. HVLS вентилаторите могат да бъдат интегрирани и в BMS платформи, както и в системи за отвеждане на дим и топлина, което допълнително да повиши ефективността им.


Вижте още от ОВК


Ключови думи: индустриални ОВК системи, HVLS вентилатори, енергийна ефективност, дестратификацияTop