Оптрони в офертата на TME – качество, на което можете да се доверите

ЕлектроникаФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2024 • 22.05.2024

Оптрони в офертата на TME – качество, на което можете да се доверите | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Everlight предлага на клиентите много серии оптрони. Решенията на марката се характеризират с високо качество и ефективност, което прави възможно използването им в различни приложения. Оптроните на Everlight отговарят на всички изисквания за използване в системи за управление, електромери, телекомуникация, задвижващи системи и др.

Оптроните са компоненти, съставени от светлинен излъчвател и приемник. Носителят на сигнала е светлината (видима светлина, инфрачервена). Основната функция на оптрона е да осигури галванична изолация между входните и изходните вериги. Оптроните се използват в управляващи устройства, електромери, комуникационни устройства и захранващи системи. Използването им подобрява устойчивостта срещу смущения, както и надеждността и стабилността.

 

Оптрони в системи за задвижване на двигатели

Оптроните имат ключово значение в управлението на системите за задвижване на двигатели, осигурявайки галванична изолация между различни вериги. Използването им повишава безопасността на цялото устройство, като позволява отделянето на управляващата верига за ниско напрежение от захранващата верига за високо напрежение. Това минимизира смущенията, намалява риска от повреда в резултат на пренапрежения и влияе върху безопасността на системата. Това е т. нар. индуктивно управление, което осигурява защита срещу пикове на напрежението.

Оптроните могат да се използват и в системи за управление, наблюдаващи работата на двигателя, като елемент за обратна връзка – благодарение на използването на аналогови оптрони е възможно да се получи обратна връзка по отношение на напрежението и тока на двигателя, докато цифровите оптрони се използват като елементи за обратна връзка от енкодери, като позволяват прецизно управление на двигателя.

 

Оптрони в комуникационни магистрали

Оптроните в комуникационните магистрали се използват като сепариращи елементи между различни вериги на устройството, което позволява управляващите елементи да бъдат защитени от смущения от други части на системата (периферни устройства, сензори, свързани към шината).

Оптроните трябва да отговарят на изискванията за време на приложението (осигуряват подходяща скорост на трансфер на информация). Те улесняват съгласуването на напрежението между управляващата верига и линията за пренос на данни.

 

Оптрони в системи за управление на асансьори

Оптроните изпълняват съществена функция в системите за управление на асансьори, като предлагат електрическа изолация между различни компоненти за повишаване на безопасността и надеждността. Тези компоненти ефективно разделят управляващите сигнали, защитавайки управляващите вериги с ниско напрежение от силовите вериги с високо напрежение (моторни задвижвания на асансьори). Това гарантира прецизна и безопасна работа на асансьорите. Освен това оптроните се използват и за системи за обратна връзка за позиция или скорост. Поради факта, че това е критично приложение, надеждността на компонента е важна и затова оптроните имат сертификати – UL, cUL, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO.

 

Оптрони в електромери

Оптроните се използват също като галванична изолация в приложения за измерване на енергия. Те намират приложение и като елементи за обратна връзка – аналоговите оптрони предоставят информация за параметри като напрежение и ток на системата, което позволява точно измерване на потреблението на енергия. Цифровите оптрони обаче, чрез предоставянето на информация от енкодерите, осигуряват контрол върху правилното функциониране на измервателния уред.

 


 

tme.eu

 

 


Вижте още от Електроника


Top