РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Оргахим, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОргахимДо 15 години защита от корозия
в силно агресивни среди

Продукти устойчиви на тест със солена мъгла,
за най-високи категории корозионни среди -
C5-I и C5-M според EN ISO 12944

За повече информация: info@argachim.bg
www.orgachim.bg


Top