Основана бе СТИВ Инженеринг

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2007

От началото на юни т.г. на българския пазар оперира нова фирма - СТИВ Инженеринг, занимаваща се с инженеринг, разработване, производство и продажби на тегловни и други измервателни системи, както и комплексни автоматизирани решения за управление на производствени процеси, съобщават инж. Стефчо Стефанов и инж. Цветан Цветанов, управители на фирмата. СТИВ Инженеринг е наследник на инженеринговата част от дейността на Стрейн Тест Инструменти Варна, позната още като СТИВ, която продължава да работи с по-ограничен предмет на дейност, заявяват от СТИВ Инженеринг.

"Плановете за развитие на фирмата са насочени към разширяване на дейността в страната и навлизане на чуждестранни пазари", допълват господата Стефанов и Цветанов. Инженеринговата дейност на СТИВ Инженеринг включва анализ, проектиране, програмиране, производство и предаване под ключ на автоматизирани системи за производство на смеси, дозиращи линии за хранителната индустрия, инсталации за разфасоване и пълнене на опаковки, теглоизмерващи устройства и системи, комплексна автоматизация на малки обекти, визуализация на процесите със SCADA системи, изграждане на мрежи от теглоизмервателни средства, софтуер с бази данни и други, както и специализирани измервателни изделия и системи за изследвания в корабната хидро- и аеродинамика и изпитвания на задвижващи устройства.
Top