Осветители за машини

Начало > Осветление > Сп. Инженеринг ревю - брой 3/2018 > 04.05.2018

Осветители за машини
Осветители за машини

 

В редица индустриални приложения се поставя основен фокус върху високата производителност, скорост и сигурност на машините, както и върху бързата възвръщаемост на вложените в тях инвестиции. На заден план обаче в много случаи остава въпросът за надеждността на машинното осветление. В много предприятия битува представата, че този базов компонент на машинното оборудване запазва първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така.

Осветителите са ключов елемент от производствените машини и от тяхната изправност и пригодност за целите на приложението в много случаи пряко зависят и резултатите от работата на оборудването и персонала. Често машинното осветление е задължително условие за правилното и надеждно управление и мониторинг на оборудването, включително в системите с висока степен на автоматизация.

При недобро или недостатъчно осветление работниците няма да са в състояние да поддържат високи стандарти за качествен контрол, точност или безопасност. В такива сценарии значително се повишава рискът от наранявания на операторите и повреди на машините, налагат се скъпи и времеемки прекъсвания на производството и т. н. Нередки са и компромисите с качеството и ефективността на осветителите, които някои производители допускат с цел намаляване на производствените разходи и конструирането на по-бюджетен модел в по-нисък ценови клас.

Съвременни решения за машинни цехове
В съвременните машини с ЦПУ все по-масово се използват светодиодни осветители, но флуоресцентните и халогенните лампи, както и конвенционалните лампи с нажежаема жичка все още са популярни ценово изгодни решения сред производителите на машинно оборудване. Въпреки по-високата им първоначална стойност обаче, индустриалните LED осветители осигуряват редица технологични, икономически и експлоатационни предимства пред традиционните осветителни технологии, включително по-малка необходимост от обслужване и по-дълъг сервизен живот. Това спомага за по-редки и кратки прекъсвания на производството за поддръжка и подмяна на светодиодното машинно осветление. Не на последно място, LED лампите за машини се отличават и с много по-висока ефективност в сравнение с флуоресцентните и халогенни осветители и крушките с нажежаема жичка.

Важно изискване към осветителите за машини в съвременните производствени цехове е да осигуряват ярко осветяване на всички технологични операции, извършвани в съответната работна зона. На пазара се предлагат различни разновидности при осветителните тела, включително модели за експлоатация в тежки индустриални условия, капсуловани корпуси с висок клас на защита (IP67, IP68, IP69K), както и осветители с интегрирана проследяваща верига за димиране и намаляване на тока през тях до безопасно ниво в случай на прекалено високи работни температури. Компактните размери и ниският профил на много от предлаганите в този сегмент продукти улеснява монтирането им в тесни и ограничени пространства. Предлагат се и варианти с променливотоково или постояннотоково захранване, което дава широки възможности за избор при свързването.

Осветление за лабораторно оборудване
Светлинните източници, монтирани в лабораторно оборудване, са изложени на химически въздействия от почистващите препарати и различните химикали, с които се работи. Важно е да се отчете фактът, че тези осветители оказват влияние върху фоточувствителните елементи и вещества, с които се борави в лабораторната дейност. Някои реагенти и проби са чувствителни към светлина с определена дължина на вълната, а това може да доведе до повреждането им.

Ето защо конвенционалните индустриални осветители в общия случай не са подходящи за такива приложения, а се използват специализирани модели, проектирани за интегриране в лабораторна техника. Много производители използват светлинни източници с по-тесен спектър, които са безопасни за чувствителните проби и реагенти.
Доброто осветяване вътре в апаратурата за автоматизирана обработка на лабораторни проби осигурява на оператора по-добра видимост и по-лесен достъп до различни части на оборудването.

За лабораторни цели обикновено се избират осветителни тела, които са устойчиви срещу натрошаване на дребни парченца при счупване. Това намалява риска от повреждане на апаратурата или замърсяване на пробите с миниатюрни късчета стъкло. Светодиодните ленти с висока здравина на корпуса и устойчивост на счупване могат да издържат на много силни удари, което ги прави подходящи за интегриране в лабораторно оборудване за множество приложения.

Повечето модели в сегмента са с клас на защита IP69K (възприет за хигиенни приложения в ХВП и други сектори) и са устойчиви на химически вещества и на измиване под високо налягане. Това е важна характеристика на осветителите за научноизследователски и медицински лаборатории, тъй като апаратурата може лесно да се почиства и при това да е надеждно защитена срещу въздействието на почистващи препарати и други химикали, използвани при тестовете.

Осветители за машини с ЦПУ с често промиване
Осветителите, интегрирани вътре в машините, трябва да са ярки и с водонепропускливи корпуси, устойчиви на въздействията на смазочно-охлаждащи течности и масла, както и на различни химически агенти, използвани с процесите на машинна обработка.
Работните камери във вътрешността на обработващите машини с ЦПУ изискват много добро осветяване, за да могат да бъдат наблюдавани и управлявани процесите вътре. Ярките светодиодни индикатори и лампи позволяват на операторите да следят работата на машината отвън и през предпазното стъкло на работната клетка.

След края на всеки обработващ цикъл тези клетки обикновено се подлагат на промиване, за да се подготвят за следващия. Ето защо за такива приложения са необходими водоустойчиви индустриални осветители, проектирани за тежък експлоатационен режим. Интегрираните в обработващи CNC машини светлинни източници трябва да разполагат и с повишена устойчивост на високи температури, агресивни химически и механични въздействия, замърсявания, вибрации и т. н. Популярен избор са моделите с класове на защита IP68, IP68G (устойчиви на масла) и IP69K (подходящи за хигиенни приложения със струйно измиване и интензивно почистване).

Светодиодните осветители за машини могат да работят години наред без поддръжка и необходимост от подмяна, което намалява общите разходи за притежание и позволява надеждно наблюдение и управление на машинните процеси.
Самите осветителни тела могат да бъдат с лицева част от поликарбонат или боросиликатно стъкло, което осигурява повишена устойчивост срещу въздействията на масла, химически вещества и вода. Предвид приложението, дизайнът им позволява лесен и бърз директен монтаж или посредством специални монтажни средства и приспособления (например магнити, стойки, въртящи се платформи и т. н.).

Осветители в машини за пакетиране на храни
Нуждата от постоянно почистване и промиване на оборудването в хранително-вкусовата промишленост и пакетирането на храни прави машинното осветление в този отрасъл сложна задача. Допълнително предизвикателство е необходимостта да се осигури отлична видимост за операторите на оборудването, които да могат прецизно да наблюдават процесите и своевременно да забелязват и отстраняват всякакъв род проблеми и неизправности.

Осветяването на машини за пакетиране в кашони например е от съществено значение за гладкото протичане и ефективността на технологичния процес. Зоната, в която отделните хранителни продукти се подреждат в кутията, трябва да е ярко осветена.
Затова в много такива приложения се използват осветителни ленти, позволяващи на работника лесно да открива продукти, които не са влезли правилно в кутията, и да ги подрежда без прекъсване или със съвсем кратко спиране на процеса.

Светодиодните източници с висока ефективност и надеждност и дълъг сервизен живот предлагат енергийноефективно решение за осветяване на машини и линии за пакетиране. Обикновено моделите в този сегмент са с клас на защита IP69K и могат да издържат на често почистване и интензивно промиване. Експлоатационният им живот е над 50 хил. часа и са със значително по-добър КПД от флуоресцентните лампи. В допълнение, LED осветителите обикновено могат по-лесно да бъдат насочвани в сравнение с флуоресцентните пури например, а светлинният им поток – да се концентрира точно там, където е необходимо, без разсейване и сенки. Предлагат се модели с няколко варианта на монтаж – за постоянно свързване или с възможности за бърз монтаж и разкачане, с оглед на лесната им инсталация. Достъпни са и варианти с каскадно разположение на светлоизточниците.

Осветители в машинни шкафове
Много производствени системи и машини се разполагат в големи шкафове. Осветлението в шкафовете позволява на работниците да проследяват процесите вътре и улеснява поддръжката на машината или системата. Доскоро такива шкафове традиционно се осветяваха с дълги флуоресцентни лампи, монтирани в горната част на вътрешните стени. Светлината при такава конфигурация обаче може да се окаже непостоянна или неравномерно разпределена. Самите лампи обикновено изискват редовна подмяна. Периодично трябва да се подменя и баластът, което допълнително усложнява поддръжката.

Преходът към светодиодно осветление в такива приложения е отлично решение с оглед на функционалната, енергийна и икономическа ефективност на системите.
Индустриалните LED пури се доказват като по-ефективен вариант по отношение на насочването и равномерното разпределение на светлинния поток в сравнение с флоуресцентните лампи в много случаи. При непосредствена съпоставка обикновено се вижда, че една светодиодна пура с дължина половин метър в димирано състояние например свети по-ярко от двойна флуоресцентна лампа тип Т8 със същата дължина.

Осветяване в целулозно-хартиеното производство
В производствата с изключително тежки условия, като целулозно-хартиената промишленост например, работната среда е изключително специфична, което налага използването на специално оборудване.

На пазара се предлагат серии светодиодни осветители, проектирани за експлоатация в широки температурни диапазони, подходящи за високотемпературните етапи на целулозно-хартиеното производство. Осветителните тела, предназначени за работа в такива приложения, типично са с корпуси от алуминий със специално покритие, което разсейва топлината и издържа на температури от порядъка на +100°C.

Корпусите на такива осветители са с класове на защита IP67, IP68G или IP69K, в зависимост от изискванията за водонепропускливост, устойчивост на масла и химически въздействия. Тази индустрия отново налага интегрираните в оборудването осветители да издържат на отмиване под високо налягане на пулп и различни остатъци, като същевременно са устойчиви на вибрации и удари.

Специализираните светодиодни осветители за приложения в целулозно-хартиената промишленост не се повреждат под влияние на високите температури и няма нужда да се подменят толкова често, колкото традиционните. Това намалява както престоите, така и складовите разходи. В допълнение, тези източници могат да бъдат димирани, което редуцира и разходите за електроенергия. Предлагат се варианти с лицева част от поликарбонат или от стъкло, както и различни монтажни конфигурации в съответствие с действащите индустриални стандарти и изисквания.Ключови думи: машинни осветители, осветители за машини, интегрирани в оборудване осветители, LED осветители, индустриални осветителиЕКСКЛУЗИВНО

Top