Осветление 2007 апелира за нов подход към осветлението

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

Конференцията по осветление дискутира норми и стандарти във връзка с присъединяването ни в ЕС

Между 10 и 12 юни т.г. светлотехническият бранш в страната се събра в курортния комплекс "Св. Св. Константин и Елена", за да обсъди всички предизвикателства пред производителите и доставчиците на осветителна техника, инсталационните фирми и инвеститорите, произтичащи от приемането ни за членове на Европейския съюз (ЕС). Тринадесетата конференция по осветителна техника, организирана от Националния комитет по осветление, събра около 200 светлотехници, които обмениха актуална информация за техническите тенденции в областта на осветителната техника, продуктови и пазарни новости и изисквания, произтичащи от синхронизацията на нормативната и законовата ни база с европейската. По традиция паралелно с конференцията се проведе изложба, на която участници във форума представиха светлотехнически изделия и дискусионни кръгли маси, посветени на нови акценти в уличното и архитектурното осветление, нормиране и сертификация в областта на осветителната техника, нови подходи в оценяване ефективността на осветлението. Наред с българските специалисти във форума, с доклади и мнения се включиха и чуждестранни гости. По повод интереса към конференцията, Мони Монев, председател на Националния комитет по осветление, коментира, че "Осветление 2007 е

най-мащабното събитие в светлотехни-ческия бранш

за последните три години. Интересът към форума бе много голям, независимо от факта, че периодът на провеждането му съвпадна с други два водещи светлотехнически форума". "Уважаеми колеги, щастлив съм да ви приветствам с добре дошли на традиционната национална конференция с международно участие, посветена на вечния човешки стремеж към повече светлина. Особено съм радостен да отбележа факта, че настоящата конференция се провежда в страна членка на Европейския съюз. В тази връзка сред разгледаните на конференцията теми са двете европейски програми E-Street и EnERLIn. Новите условия в европейската геополитическа среда неизбежно ще доведат до по-широко сътрудничество между светлотехниците в България в частност и в Европа като цяло", заяви при откриването на форума Мони Монев.

Сред темите, които провокираха най-силен интерес сред участниците във форума, бяха

стандартите
в осветлението

във връзка със синхронизацията на българската нормативна и законова база с европейската. "От няколко години България е подписала споразумение за хармонизиране на стандартите. Това означава, че всеки действащ или нововъведен европейски стандарт автоматично се превръща в Български държавен стандарт (БДС). Националният орган по стандартизация е Български институт за стандартизация (БИС). Съгласно международните и европейски правила и принципи на работа, БИС представлява държавата като пълноправен член на международните организации по стандартизация ISO и IEC, както и на европейските CEN и CENELEC", коментира темата председателят на НКО. В отговор на въпроса с какво нормирането и сертификацията в областта на осветителната техника са се променили след приемането ни в Европейския съюз, отговаря: "Националният комитет по осветление не е структура на БИС, а член на международната комисия по осветление - CIE, която е основният творец на стандартите в областта на осветителните работи, в тясно сътрудничество директно с IEC и CENELEC. Така че отговорът на първия въпрос е кратък. На практика нищо не се промени, защото правилата в стандартизацията вече бяха европейски".
Top