Осветление в хладилни промишлени помещения

ОсветлениеСп. Инженеринг ревю - брой 4/2018 • 15.06.2018

Осветление в хладилни промишлени помещения
Осветление в хладилни промишлени помещения

 

Хладилните промишлени съоръжения представляват помещения със смесено предназначение, включващи офис и склад. За да се постигне продуктивна работна среда с безопасни условия на труд, в хладилните помещения се прилагат комбинация от решения за климатичен контрол и специализирано осветление за ниски температури.

Значение на правилното осветление
Подходящото осветление е от съществено значение в складовете, където то подпомага запазването на качеството на съхраняваните артикули и помага на работниците да изпълняват дейностите си безопасно. Очите на човека обработват около 80% от информацията в обкръжението му, така че осветлението е важен инструмент, който помага за извършване на ефективна и точна работа. Доброто осветление подобрява и общото благосъстояние на работниците, особено тези, които работят на смени. Правилният подбор на осветителни тела също така спомага и за свеждане до минимум на капиталовите разходи и разходите за поддръжка.

В противоположния случай, когато осветлението в хладилни помещения е лошо, работниците може да изпитват умора, натежаване на клепачите, напрежение, което от своя страна да доведе до главоболие, зрителни проблеми, повишен брой грешки в работата и повишена вероятност от злополуки. Проблемите с осветлението (като трептене на светлината, отблясъци, лошо светлоразпределение, недостатъчна осветеност и неправилен контраст) също могат да допринесат за чувство на стрес, психическо безпокойство и смущения в съня.

Изисквания за осветление в хладилни помещения
Решенията за осветление в хладилни помещения трябва да са достатъчно издръжливи, за да устояват на условията на околната среда, на които са изложени – като температури, влажност на въздуха и вибрации. В същото време те трябва да са съобразени и с регионалните правила за пожарна безопасност и изисквания за материали.

Според европейските изисквания препоръчаните нива на осветеност в различните помещения на складове и промишлени съоръжения са: товарителна площадка – 150 lux; рецепция – 500 lux; разопаковане и сортиране – 200 lux; складово помещение – 100 lux; хранилище за големи артикули – 100 lux; хранилище за малки артикули – 200 lux; опаковане и изпращане – 300 lux; хладилно съхранение – 300 lux. За инспекция и тестване на продукти стандартната осветеност трябва да е от 500 lux до 2000 lux.

В някои случаи тези нива може и да трябва да са малко по-различни в зависимост от изпълняваната дейност, необходимото ниво на детайлност, размера на обработваните части и средната възраст на работниците.
При избора на решение за осветление е важно да се разгледат някои особености на осветителните тела:

Лесно почистване - правилният дизайн на осветителното тяло е ключов за лесното почистване и избягването на замърсявания. Освен това заради употребата на различни четки и тръби при почистване, както и понякога измиване под налягане, осветителните тела трябва да притежават висока степен за защита IP. За тези зони са препоръчителни осветителите със защита IP 66/67.

Издръжливост - правилната комбинация от използвани материали в осветителното тяло е важна, тъй като осигурява стабилност и дълъг експлоатационен срок. Материалите и конструкцията на тялото трябва да съобразени с естеството на помещението и да се има предвид възможността от механични повреди при работата със замразени стоки. Осветлението трябва също така да може да функционира без да възпрепятства или да се влияе от електромагнитни смущения. Затова е препоръчително да има електромагнитна съвместимост (EMC) според IEC 60533.

Възможност за работа при ниски температури – температурите в помещенията за съхранение на охладени и замразени стоки могат да достигнат –40°C. Ето защо от решаващо значение е осветителните решения, инсталирани в тези зони, да са изключително внимателно подбрани да работят надеждно при такива температури.
Намалена консумация на енергия - много важно изискване в хладилните помещения е да се инсталират осветителни тела, които на практика не се нуждаят от поддръжка. Това намалява и в някои случаи елиминира разходите за труд, свързани с обслужване и смяна. Те трябва и да консумират колкото се може по-малко енергия, за да се намали нуждата от допълнително охлаждане заради тяхното нагряване.

Характеристики на наличните технологии
Нуждата от хладилни помещения нараства все повече в логистичните центрове. Осветлението там е изключително важно и в същото време представлява един от най-големите оперативни разходи в целия склад – на второ място след разходите за самото охлаждане. В идеалния случай осветителите трябва да са енергийно ефективни, да предлагат адекватна топлинна ефективност, да имат ниски разходи за поддръжка и да осветяват добре въпросното пространство. С избора на ефективно осветление се взима предвид и оптимизирането на капиталовите инвестиции и разходите за поддръжка. Като цяло взаимовръзката между светлината и температурата е ключова в областта на нискотемпературното съхранение на продукти.

Съществуват два основни вида складове за хладилно съхранение – за охлаждане, с положителни температури от 0 до 14°C, и за замразяване, с отрицателни температури до –40°C. И в двата случая флуоресцентното осветление не работи добре при студените условия, а за фирмите не е рентабилно да инсталират голям брой нискоефективни осветителни тела. Когато традиционни осветителни тела се оборудват с газоразрядни лампи с висока интензивност (HID) или натриеви лампи с високо налягане (HPS), консумацията на енергия е висока, както и отделената топлина.

Освен това се налага и честа смяна на крушките, а сензорните системи са по-малко ефективни. При включване се изисква повече време до достигане на максималния светлинен поток, затова лампите трябва да се държат постоянно включени. За разлика от тях, светодиодните източници консумират по-малко енергия и произвеждат по-малко топлина. Така LED осветителите намаляват цялостния топлинен принос на осветителната система и следователно понижават разходите за охлаждане на хладилното помещение. Това прави енергийната ефективност на светодиодните осветителни тела още по-значителна в хладилни помещения.

Предимства на LED осветлението
Светодиодните осветители се отличават като най-подходящ избор за инсталация в хладилни помещения заради редица характеристики, сред които: не се нагряват; излъчват най-малко ултравиолетово лъчение; имат до 50 000 часа полезен живот; работят много добре при минусови температури, където гарантират незабавен и постоянен светлинен поток.

За разлика от стандартните газоразрядни лампи с висока интензивност (HID) и натриеви лампи с високо налягане (HPS), които срещат затруднения в осветяването при ниски температури, LED осветлението се включва незабавно и така осигурява висок светлинен поток. Тази характеристика го прави по-подходящо за включване към сензорни системи за управление. Светодиодите също така губят много по-малко осветеност в сравнение с повечето традиционни светлоизточници, а качеството на самата светлина като цяло е по-подходящо за чисти и хладилни помещения.

От гледна точка на бюджета, светодиодите реално намаляват разходите за поддръжка. Това е сериозен плюс, тъй като поддръжката в хладилните складове е трудна и скъпа поради ниските температури. Извършването на какъвто е и да е монтаж или ремонт не може да продължи много дълго в толкова студена среда. Проблем на традиционните крушки е, че светват бавно при ниски температури, заради което е по-ефективно да се оставят включени постоянно. Това обаче налага по-честата им смяна, което, както вече бе установено, е трудоемко. При LED осветлението обаче ниската температура има положителен ефект - тя позволява да се удължи техният експлоатационен живот.

Като първоначална инвестиция LED осветителите са по-скъпи от традиционните лампи, но ключовите им предимства като намалено електропотребление и по-ниски разходи за поддръжка означават, че тази ценова разлика бързо се възстановява.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top