Осветление за автобояджийски цехове

Начало > Осветление > Статии > 05.12.2017

Осветление за автобояджийски цехове | Инженеринг ревю, снимка 1
Осветление за автобояджийски цехове

Подобно на редица други индустриални сектори, в които множество критични дейности зависят от човешкото око и преценка, ефективното осветяване на работните зони и помещенията е ключова задача и в автомобилната промишленост. Особено предизвикателство е проектирането на осветителни системи за автобояджийските цехове, в които необходимостта от високо качество на осветлението пряко кореспондира с качеството на бояджийските работи. Допълнително усложняващо приложението условие в тези съоръжения е наличието на леснозапалими вещества, което ги превръща в потенциално опасни зони и задава още по-специални изисквания към осветителните системи.

Функции на осветителната система
Основен компонент от оборудването на цеховете за боядисване на автомобили, независимо дали са за леки, товарни или автомобили с индустриално предназначение, са автобояджийските камери. Те трябва да разполагат с достатъчно ефективни филтърни и вентилаторни системи, за да направят възможно безопасното извършване на бояджийските операции. За да бъде достатъчно качествено боядисването във визуален план, е необходимо добро осветяване, което да позволи на оператора да нанесе равномерно боята в правилния цветови нюанс до постигане на гладък и безупречен завършек на купето или детайла.

Повече информация за осветителните техники и технологии, прилагани в автобояджийските камери, може да намерите тук.

Подходящото осветяване на бояджийската камера позволява лесно откриване на различи дефекти по боята, разминавания в цвета и други несъвършенства по обработвания елемент. Ако осветлението е прекалено слабо, на фона му първичният цвят на повърхността под нанасяното покритие може да не изпъква достатъчно, подвеждайки оператора, че прилаганият слой е с достатъчна дебелина, за да покрие напълно основата. Твърде яркото осветление пък създава много отблясъци от гладките и гланцови повърхнини, което затруднява локализирането на дефекти и неравности.
Основно изискване към осветлението в бояджийските камери е то да бъде достатъчно равномерно разпределено, за да осигури еднакво добро осветяване на повърхностите с различен наклон и детайлите с неправилна геометрична форма, които съставляват автомобилното купе.

Съображения по отношение на безопасността
Преди всичко останало, осветлението в автобояджийските камери трябва да бъде безопасно. Необходимо е осветителите да бъдат сертифицирани за използване в опасни зони, каквито са вътрешността на камерата и пространството около нея. Както споменахме по-рано, бояджийските камери се класифицират като взривоопасни зони поради наличието в тях на леснозапалими и възпламеними течности и пари, свързани с използваните спрейове, бои и разтворители. Тези флуиди превръщат атмосферата в камерата и около нея в потенциално експлозивна среда при евентуален досег с източник на запалване. В такива зони източник може да бъде не само открит огън или запалена цигара, а дори нажежена крушка или електрически ключ, който произвежда искри при включване. Ето защо вгражданото в автобояджийските камери осветление трябва да бъде сертифицирано като взривобезопасно или искробезопасно съгласно съответните приложими стандарти.

Бояджийските камери спадат към помещенията, в които се отделят горими газове или пари, образуващи с въздуха или с други окислители взривоопасни смеси, при нормален режим на работа. Сертифицираните за експлоатация в такива зони осветители са със специален индустриален дизайн, здрави и устойчиви (обикновено уплътнени или запечатани) корпуси и компоненти, и традиционно се сертифицират допълнително за използване в бояджийски камери от независими изпитвателни лаборатории.
Освен с по-високата си цена в сравнение с конвенционалните осветителни системи, тези решения се отличават и със специфични инсталационни и експлоатационни изисквания, които включват тяхната експозиция, монтажни отстояния, работни параметри и др.

Базови изисквания към осветителите

Визуален ефект
Осветлението в автобояджийската камера трябва да е такова, че да позволява на оператора да вижда реално цветовете, без никакви ефекти на изменение. Експертите препоръчват бяла, пълноспектърна светлина, която имитира естествената и спомага за постигането на възможно най-реален цвят. Важно е осветлението да е и достатъчно ярко, за да позволява ясно да се виждат текстурите. Прекалено слабо или твърде ярко осветяване би попречило на оператора да забелязва необходимите детайли.

Плътност
Осветителите за автобояджийски камери е добре да осигуряват плътно осветяване на целия интериор на кабината. Ако тя не е равномерно осветена, ще се получат сенки и зони, в които зрението на оператора ще бъде затруднено да вижда добре обработвания детайл или цялото купе на боядисвания автомобил.

Разположение
Позиционирането на осветителите в камерата е от ключово значение за ефективното й осветяване. Препоръчително е те да се монтират така, че да осветяват цялото пространство в кабината, без да се допускат тъмни зони.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: автобояджийски цехове, бояджийски камери, LED осветление, взривозащитено осветление, автомобилна индустрияНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top