Осветление за конвейери и поточни линии

Начало > Осветление > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2021 > 19.10.2021

  • Компактният дизайн на LED осветителите дава възможност за множество опции за монтаж по продължение на поточните линии – захващане чрез щипки, магнитни или ъглови скоби

  • LED осветителите генерират и много по-малки количества топлина в сравнение с традиционните светлоизточници, което може да е решаващ фактор, в случай че осветяваният конвейер транспортира лесно топящи се или запалими продукти

  • Конвейерите с подсветка са подходящи за операции по контрол на качеството, етикетиране, асемблиране и много други

 

 

Осветителните системи за конвейери и поточни линии често функционират в едни от най-тежките работни условия. Индустриалният характер на средата определя необходимостта те да издържат на тежки условия, свързани с вибрации, високи температури, запрашаване, висока влажност и др. Потенциалната нужда от постоянна поддръжка на осветителите може да доведе до скъпоструващи производствени прекъсвания и поради това е един от основните фактори при проектирането на осветителни решения за конвейери и поточни линии.


Предимствата на LED осветлението за поточни линии

Колкото повече LED осветители се инсталират по продължение на поточните линии в едно предприятие, толкова по-големи ще са ползите за компанията. В условията на съвременната високопроизводителна среда фабриките рядко прекъсват работа. Въпреки че непрекъснатият работен режим повишава капацитета и производителността, той е предпоставка и за по-високи енергийни разходи, част от които са свързани с постоянно включеното осветление за конвейери. Според редица проучвания светодиодите използват от 50 до 90% по-малко енергия в сравнение с традиционните светлоизточници за генерирането на същото количество светлина. Още едно предимство е фактът, че при LED технологията не са необходими баласти, които обикновено изискват допълнителни 15 до 20% електроенергия.

LED осветителите се характеризират с 50 000 часа живот. В зависимост от приложението обаче някои светодиоди може да издържат 30 000 часа, а други – 100 000 часа. Дългият експлоатационен живот означава по-ниски разходи за поддръжка и подмяна на осветителите по продължение на поточните линии в сравнение с конвенционалните светлоизточници.

Допълнително предимство е доброто ниво на екологосъобразност на светодиодите. Те не съдържат живак или хлорофлуоровъглеводороди, издържат по-дълго, генерират по-малко отпадъци и често са изработени от напълно рециклируеми материали.

В полза на LED осветителите при проектиране на решение за осветление на поточни линии и конвейери е и фактът, че светодиодите достигат максималното си светоизлъчване много бързо. Обикновено достигането на пълна яркост отнема по-малко от секунда. Това означава, че осветлението по-продължение на поточните линии спокойно може да бъде изключено, когато те не се използват, и че при повторното им пускане нужното ниво на осветеност ще бъде осигурено почти непосредствено.

LED осветителите генерират и много по-малки количества топлина в сравнение с традиционните светлоизточници, което може да е решаващ фактор, в случай че осветяваният конвейер транспортира лесно топящи се или запалими продукти. Това означава също, че изискванията за вентилация в участъците около поточните линии може да са по-ниски, откъдето следва, че и оперативните разходи за ОВК инсталацията могат да бъдат редуцирани.

За разлика от флуоресцентните светлоизточници, светодиодните осветители са издържливи и на ниски температури, което ги прави подходящи и за поточни линии в предприятия за замразени продукти. Всъщност ниските температури могат дори да спомогнат за удължаване на експлоатационния срок на LED осветителите, тъй като топлината е основният фактор, допринасящ за съкращаване на сервизния им живот.

Повечето светодиоди могат да бъдат димирани много лесно, което може да е полезно за целите на визуалната инспекция, когато продуктите трябва да бъдат огледани на светлина с различни характеристики. Светодиодното осветление е подходящо за поточни линии и конвейери и заради своята устойчивост на повреда вследствие на удар.

Компактният дизайн на LED осветителите дава възможност и за множество опции за монтаж по продължение на поточните линии – захващане чрез щипки, магнитни или ъглови скоби и др. Те могат лесно да бъдат позиционирани в каскадна конфигурация, за да осветят производствената линия в изискваната степен.

Много важно предимство на линейните светодиодни осветители за конвейери е добрата им насоченост. Докато при флуоресцентните лампи светлината се разсейва на 360 градуса, на пазара се предлагат линейни LED осветители с различен ъгъл на светлинния поток, които осигуряват светлина точно на мястото, където е необходима.

Обикновено поточните линии изискват осветеност от 40 lux. В миналото това се постигаше с разполагането на осветителите на малко разстояние един от друг по продължение на конвейерната система. Благодарение на съвременните оптики и ефективността на светодиодните осветители в някои случаи разстоянието между тях може да бъде увеличено двойно. Така броят на необходимите осветители може да намалее наполовина, което, разбира се, е свързано със значителни спестявания.


Конвейери с подсветка

Повишаването на оперативната ефективност в съвременните производствени дейности е сред основните приоритети на компаниите в глобален мащаб. Благодарение на напредъка в областта на технологиите за автоматизация фабриките днес работят по-интелигентно и по-бързо от всякога. Един от начините за подобряване на ефективността на операторите, както на роботизирани такива, така и на служителите, е чрез подсветка на поточните линии.

Както подсказва терминът подсветка, осветителят се монтира под полупрозрачна конвейерна лента, създавайки контраст между лентата и транспортирания продукт. По този начин по-лесно може да се види какъв точно е обектът върху поточната линия, което е от съществено значение за операциите по визуална инспекция и контрол на качеството.

Днес за целта най-често се използва LED панел, тъй като светодиодните осветители доказано излъчват светлина с постоянно ниво на яркост. В допълнение те осигуряват и възможност за енергийни спестявания. Плоският дизайн на панелите гарантира пряко и равномерно осветяване на избрания участък от поточната линия, което не би било възможно с конвенционална крушка. На пазара днес се предлага богата гама от LED панели за конвейери, включваща модели с различен цвят и размери.

Поточните линии с подсветка са изключително полезни за системите за визуална инспекция, управлявани както ръчно, така и машинно, защото позволяват на работника или робота да разграничи по-ясно продукта върху конвейерната лента. Конвейерите с подсветка са подходящи за операции по контрол на качеството, етикетиране, асемблиране и много други. По-високият контраст повишава точността на инспекцията, съкращава времето за обработка на информацията и повишава производителността.

В зависимост от приложението може да се определи конкретна зона, в която поточната линия спира и продуктът се осветява. Друга възможност е конвейерът да е осветен по цялата си дължина, движейки се с висока скорост, а продукцията да се следи непрекъснато с камера. Изборът на най-добър вариант зависи изцяло от потребностите на производителя.

Нарастващото приложение на роботи в производствените предприятия обуславя необходимостта при конструирането на поточни линии да се отчете и машинното зрение. В приложенията, където се използва конвейер с подсветка и компютърна система, е нужен ясен, рязък контраст, осигуряващ възможност за по-лесно разчитане на изображенията и обработка на информацията.

 


Вижте още от Осветление


Ключови думи: конвейери, поточни линии, LED осветление, LED панели, конвейери с подсветкаTop