Откъде дойде парата?

ВИДЕО

Крайно любопитен филм за историята на преносимия парен котел и как парата трасира пътя за не едно и две големи индустриални открития.


ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top