Видео за Откъде дойде парата?

Начало > Видеоклипове > ВИДЕО

Крайно любопитен филм за историята на преносимия парен котел и как парата трасира пътя за не едно и две големи индустриални открития.

ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ
Top