Отключете потенциала с интелигентно задвижване

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2024 • 22.05.2024

Отключете потенциала с интелигентно задвижване | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Дигитализацията на механичните задвижвания не може да бъде спряна. Интелигентните ключови компоненти в процесите на производство и обработка не само следят себе си, но и целия процес. FLENDER е пионер в областта на интелигентните задвижващи компоненти. Със своите разработки производителят на редуктори обещава огромно намаляване на общите разходи за задвижваща технология, която пази климата и околната среда.

Технологията за интелигентно задвижване спестява разходи през жизнения цикъл, намалява използването на ценни ресурси и подпомага оптимизирането на производствените процеси. Това става възможно благодарение на интегрирана сензорна технология и анализи. Данните, свързани с технологията на задвижването, се измерват и оценяват по време на текущия процес. Според FLENDER само цифровизираната технология за задвижване е подходяща за бъдещето. Тук не става въпрос само за продължаване на предоставянето на авангардни технологии, но и за установяване на енергиен преход и устойчиво производство във всички индустриални сектори. FLENDER създаде собствен отдел, наречен "Дигитален бизнес", за собствено разработване на дигитални решения. Запознайте се с AIQ.

 

Изгодно и ефективно

AIQ Core и AIQ Retrofit са рентабилна технология, която комбинира сензори с анализи. Това е, така да се каже, ЕКГ, монитор за кръвно налягане, стетоскоп и клиничен термометър за задвижващата технология. AIQ следи задвижването, постоянно измерва данни, свързани с редуктора, и ги оценява. В стандартната версия се измерват температурата на маслото, скоростта и вибрациите. Данните от измерванията се анализират, интерпретират и се издават конкретни препоръки за действие. Ако има отклонения, критичните компоненти се идентифицират с висока степен на точност и се дават подходящи препоръки за действие. По този начин операторът може да следи машините си офлайн или онлайн (ръчно или постоянно) по желание и незабавно да предприеме правилните мерки в случай на необичайни данни. Той има пълен достъп до цялата важна информация по всяко време. AIQ обслужва всяко индивидуално изискване: като част от системния контрол в контролната зала или интегриран в цифрова концепция, където данните са достъпни 24/7. Това е полезно например ако операторът не е в непосредствена близост до системите или ако особено голям брой системи трябва да бъдат видими с един поглед. Flender предлага следните решения за това:

  • Аналогови/цифрови сигнали (за измервателни сигнали и KPI)

  • PC A (за сигнал за измерване и KPI)

  • AIQ мобилно приложение чрез Bluetooth (локално) или WiFi

  • Уеб приложение

  • Комуникация от облак към облак

Какво ще бъде от решаващо значение за повечето потребители: AIQ Flender поддържа проста и пълна интеграция в съществуващата индивидуална инфраструктура на процеса на клиента. Като доставчик на услуги, производителите не оригинално оборудване могат лесно да имат достъп до данни, свързани с процеса, да планират услугите по-добре и да ги предлагат по оптимизиран от гледна точка на разходите начин. AIQ Core осигурява прозрачност на устройството и процеса и прави услугата планируема. Той гарантира плавния жизнен цикъл на задвижването и системата, предотвратява ненужните престои и създава максимална сигурност при планиране и ефективност за операторите и обслужването. Например, интервалът за смяна на маслото може да бъде удължен чрез анализ на температурата на маслото и разпознаване на промяна в центровката, която често води до повреда.

 

Дигитализиране на задвижващата технология

AIQ Core е стъпка към технологията за устойчиво задвижване - с оглед на преобладаващите в момента цели на Индустрия 4.0 и Енергия 4.0. Операторите се възползват от спестяване на разходи в различни точки:

  • Откриване на работни състояния, които имат вредни ефекти

  • Предотвратяване на ненужни престои

  • Намаляване на времето за престой чрез по-ефективно обслужване

  • Намаляване на разходите, например чрез перфектно планиране на обслужването и удължаване на интервалите за смяна на маслото

  • AIQ Core при поръчка на нови редуктори или AIQ Retrofit за вече доставени редуктори, дори и на други производители.

За повече информация посетете www.flender.com/en/aiq или се свържете с официалния представител на FLENDER за България Ауто Профи-Н ООД на flender@auto-profi.com.

 


 

   


Вижте още от Автоматизация


Top