Открита бе газовата инфраструктура за Тракия глас България

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2005

На 15 юни т.г. Булгаргаз официално откри изградената и въведена в експлоатация газова инфраструктура за присъединяване на завода за стъкло Тракия глас България, в близост до Търговище, към националната газопреносна мрежа. Заводът е сред мащабните проекти на турския холдинг Шишеджам у нас. На откриването присъстваха министърът на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски, представители на ръководствата на Булгаргаз, НЕК, Шишеджам, подизпълнителските фирми и др. Проектът включва изграждане на автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС), газопроводно отклонение до завода за стъкло и газоизмервателна станция (ГИС). АГРС е с капацитет 10 000 sm3/h. ГИС е разположена на площадката на завода. Характеризира се с работно налягане 25 бара, входен диаметър на тръбата 100 mm, основна и резервна измервателни линии за измерване на разход 10 000 sm3/h. Газопроводът високо налягане, свързващ двете станции, е с дължина 4200 м, диаметър 200 mm и работно налягане 25 бара. Основен инвеститор на проекта е Булгаргаз. Инсталациите на АГРС и ГИС са проектирани от Базата за техническо развитие и внедряване към Булгаргаз, а газопроводното отклонение е разработено от Химремонтсрой - Враца, който е и главен изпълнител на проекта. Изграждането на съоръженията е финансирано изцяло със средства на националния газопреносен оператор в размер на 1 343 800 лв., съобщиха от Булгаргаз.
Top