Отрикс: Новите пластини за високоскоростна обработка на алуминий от ZCC-CT се приемат с голям интерес на пазара

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Високата скорост на въртене безспорно се явява важен фактор в технологията HSM, но трябва да се вземе предвид и съотношението между скоростта на рязане и диаметъра на въртене. Последните разработки за високоскоростни приложения (до 40 000 об./мин) с използване на хидродинамични опори значително повишават производителността на оборудването в области като точната механика и приборостроенето.

В теорията на HSP се разглеждат два фундаментални фактора, с които са свързани всички останали процеси: eнергията и условията при отделяне на частиците от метала и адхезията в зоната на образуването на стружката. Тези фактори се наблюдават най-отчетливо при конструкционните стомани при скорости на рязане, по-големи от 700 – 1000 м/мин (диаметър 100 мм, обороти 2000 – 3000 об./мин).

Тези режими на рязане се препоръчват от производителите на инструменти, като препоръките се отнасят не само за скоростите, но и за подаването, дълбочината на рязане и използването на смазочно-охлаждащи течности. Рекомендациите се изработват на базата на статистически изследвания на износоустойчивостта на инструментите, работещи при определени условия.

Износването на инструментите трябва да се обоснове и от икономическа гледна точка (стойността на инструмента, разходите по обслужване и т.н.). Затова високите скорости на рязане имат ограничена област на използване – обработка на алуминий и алуминиеви сплави, а също така и при финишни операции. Икономически оправдана е финишната обработка на високи скорости, която е свързана с малки прибавки.

При скорости на рязане над 1000 м/мин процесът на отделяне на стружката и образуването на стружка се съпровождат с качествени изменения на повърхността. Преразпределя се температурата в мястото на контакта на детайла с режещия ръб на инструмента, като се увеличава температурата на стружката.

Високата скорост на движението на стружката спрямо инструмента измества температурата към основното тяло на инструмента, подобрявайки топлоотделянето. Наклепът на режещата повърхност в условията на високоскоростна обработка приема устойчива форма при обработка с твърдосплавни инструменти и отсъства при използване на PKD (кубична b-модификация на боров нитрид) и диамантени инструменти - PCD. ZCC-CT е единствената компания, която предлага изработка на пластини изцяло от CBN. С голям интерес на пазара се приемат и новите стружкочупения на пластините за обработка на алуминий.

Добри технически и икономически показатели притежават металокерамичните инструменти (кермет) с износоустойчиво покритие, които съчетават високата твърдост на керамичната основа и острата режеща повърхност. Финишната високоскоростна обработка позволява получаването на повърхност с грапавост 0,40...0,20 Ra и точност 5…7-и клас, а това от своя страна позволява да се изключат шлайф операциите в производствата, свързани с химически чисти материали (електровакуумно производство).

инж. Бисер Кънчев,
фирма Отрикс

ЕКСКЛУЗИВНО

Top