Отрязване за производителност с TANG-F-GRIP

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2019 • 15.04.2019

Отрязване за производителност с TANG-F-GRIP
Отрязване за производителност с TANG-F-GRIP

 

Винаги в най-високите сфери на развитие на режещите инструменти, ИСКАР предоставя революционна система за отрезни и канални операции.

Отрязването и изработването на канали са съществени аспекти от струговия процес и металообработващата индустрия среща постоянно предизвикателство за интегриране на методи за повишаване ефиктивността и намаляване времето за обработка при тези популярни операции.

ИСКАР изцяло разбира важността на отрезните и канални операции в струговия процес и това че множество фактори трябва да бъдат взети под внимание при всяка конкретна операция, включително подбора на режещия инструмент, вида на материала, който се обработва, дълбочината на рязане, както и подаването, и скоростта.

ИСКАР отговари на тези сложни изисквания като разработи обширна гама от високо ефективни отрезни и канални решения, които включват богат избор от геометрии и сплави на пластините.

С изискванията и стандартите налагащи се от ´Индустрия 4´, които подхранват развитието на индустрията с необикновени темпове, ИСКАР предлага нови технологии за отрезвяне и изработка на канали, които се интигрират съвършено с новото поколение обработващи центри опериращи с много големи подавания. TANG-F-GRIP е създадена да отговори на тези нужди и да постигне висока производителност при ниски нива на разходите.

Една революционна система за отрязване за повишена продуктивност, TANG-F-GRIP включва стабилен блок-държач, който носи квадратни шини с четири гнезда за пластини, с уникална концепция позволяваща отрязване до 120 мм. диаметър.

TANG-F-GRIP е лесна за монтиране и употреба на всички видове машини, вкючително на мулти-операционни и машинни центри на Х-оста, без никаква нужда от специална настройка. Системата позволява монтирането на TANG-F-GRIP и DO-GRIP шини на един и същ блок-държач.

Квадратните шини притежават система на закрепване на пластината, която осигурява отрязване и прорязване на канали без вибрации. TANG-F-GRIP също спестява и времето за пренастройване в случай на счупване на пластина и гнездо. Конфигурацията на блок-държача позволява шината да бъде завъртяна на новото гнездо без пренастройване.

TANG-F-GRIP е предназначена за отрязване с голямо подаване. Тя увеличава трайността на пластината, подобрява качеството на повърхнината и нейната праволинейност и има голяма стабилност - особено при отрязване на големи диаметри. Новите патентовани шини редуцират времето за отрязване и също така дават възможност за спестяване на материал - например, прът с диаметър 120 мм. може да се отреже с HF пластина с подаване до 0.4 мм./об.

HF тангенциалните едностранни пластини са разработени да постигнат работа при големи подавания осигурена от уникалната технология на стружкочупене. Пластината притежава нова стружкочупеща геометрия, която осигурява безпрепятствен поток на отвежданите стружки. Това води до увеличение трайността на пластината и шината и до съответните ползи за производителността.

Всички TANG-GRIP пластини могат да се използват със системата TANG-F-GRIP, която е също така съвместима с DO-GRIP DGN двустранните отрезни пластини. Така се предлага широка гама от пластини с различна широчина за различни отрезни приложения. ИСКАР предлага и голямо разнообразие на стружкочупещи геометрии и иновативни сплави и покрития за да се постигне отлична работа и голяма трайност на пластините.

JETCUT системата представя уникални отвори за охлаждане директно в зоната на рязане, което подобрява чупенето и отвеждането на стружките и забавя съществено процеса на износване на пластината.

Когато се обработват материали като неръждаема стомана или термоустойчиви сплави, температурата на зоната близо до режещия ръб достига много високи стойности. В допълнение, тези материали имат особеността да полепват по режещия ръб образувайки наклеп. Този проблем може да се реши именно с привеждане на охлаждащата течност директно в зоната на рязане.

Безспирният прогрес на ИСКАР е резултат от непрекъснатото разработване на иновативни, висококачествени продукти, които са плод на труда на R&D отдела на компанията и на нарастващите изисквания на глобалната индустрия. Този стремеж да се предоставят на клиентите най-новите, най-ефикасните металорежещи технологии, се отразява в представянето на TANG-F-GRIP системата на ИСКАР за отрязване и изработка на канали.

 


 

 

 

www.iscar.com

 

 

 


Вижте още от Машини


Top