Оценка на потребността от решение за процесна автоматизация в 5 стъпки

Начало > Автоматизация > 11.01.2017

Оценка на потребността от решение за процесна автоматизация в 5 стъпки | Инженеринг ревю, снимка 1
Оценка на потребността от решение за процесна автоматизация в 5 стъпки

Благодарение на динамичното развитие на технологиите в индустриалната автоматизация, тази област регистрира експоненциален растеж през последните десетилетия. От ранната релейна логика, през въвеждането на програмируемите логически контролери, до роботиката, адаптивната логика, мрежовите и безжични технологии днес, автоматизацията винаги е предлагала значителни възможности за оптимизиране на производствените процеси.

Ползите от процесната автоматизация са много
Решенията за процесна автоматизация увеличават цялостната ефективност, производителност и безопасност на процесните операции. Те спомагат за установяването и поддържането на стандарти за качество, за постигане на конкурентоспособност и за покриване на нормативните изисквания в съответната област. Преди да бъде внедрена дадена платформа за индустриална автоматизация обаче, е препоръчително да бъде извършена щателна оценка на потребността от такова решение, както и да бъдат идентифицирани най-подходящите за автоматизиране процеси.

Стъпка 1: Оценка на актуалното състояние на производствените процеси
Преди да бъде оценено дали е рентабилно внедряването на решение за индустриална автоматизация в дадено процесно производство, е добре да бъде направен детайлен анализ на актуалното състояние на производствените процеси, техните етапи, ангажираните във всеки етап оборудване и персонал, последователността на операциите и т. н. Обикновено за целта се използват различни софтуерни платформи, в които се въвеждат базовите данни за производството. На тази фаза може да бъде преразгледана процесната методология, както и да бъдат идентифицирани процесите и етапите, които подлеждат на автоматизиране.

Стъпка 2: Планиране на инвестицията
Преди внедряването на решение за процесна автоматизация инвестицията трябва да бъде планирана по отношение на време и средства за автоматизирането на всеки отделен етап. На тази фаза се идентифицира оборудването, което трябва да бъде обслужено, ремонтирано или подменено с ново, както и операциите, изпълнявани от персонала, които могат да бъдат изцяло автоматизирани. Калкулират се необходимите разходи и очакваните икономии в дългосрочен план, за да се оцени дали инвестицията е оправдана и възвръщаема и в какъв период.

Стъпка 3: Идентифициране на процесните етапи, които добавят стойност
Някои от етапите в процесните производства добавят стойност към крайния продукт, която е видима за клиента. Други етапи не добавят такава стойност, макар да са неизменна част от производствения процес. Те не повлияват решението на потребителя дали да направи покупка, следователно е добре да се провери кои от тях могат да бъдат елиминирани. Такъв етап например е преместването на контейнери със суровини от една производствена зона в друга. Процесните етапи, които добавят стойност обикновено се автоматизират.

Стъпка 4: Елиминиране на процесните етапи, които не добавят стойност
За да бъдат елиминирани тези етапи в процесното производство, е необходимо изменение на процесната методология и последователност, внедряване на различни технологии за повишаване и производителността или интегриране на решения за процесна автоматизация в производството. При етапите, които включват прецизни или повторяеми операции, автоматизацията носи значителни ползи по отношение на ефективността и икономическата рентабилност в дългосрочен план.

Стъпка 5: Внедряване на система за мониторинг на ефективността
За по-адекватен контрол на разходите и качеството в процесните производства е добре да бъде внедрена система за мониторинг на производствените процеси. Автоматизираните платформи за мониторинг прецизно измерват и анализират ефективността на процесите и техните етапи на базата на различни данни от полеви измервателни устройства, програмиеруем логически контрол и човеко-машинни интерфейси. Благодарение на решенията за мониторинг могат точно да бъдат локализирани производствените етапи и зони, в които е необходима оптимизация.

Управление на риска
Все повече производители залагат на решения за процесна автоматизация, за да слеят отделните производствени етапи в автоматизирани процесни линии и да обединят различни изпълнявани от персонала операции в една машина. Освен повишаване на производителността, скоростта и ефективността на процесите, този подход се използва и за управление на риска чрез намаляване на вероятностите за човешка грешка.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: процесна автоматизация, процесни производства, индустриална автоматизацияНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top