Оценката на клиента е показател за качествата на екипа

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

Цветомира Парапулева, регионален мениджър на направление Билдинг Технолоджис, Сименс ЕООД

Госпожо Парапулева, отскоро оглавявате направлението Билдинг Технолоджис на Сименс. Какво бихте отговорили на критиците си, които смятат, че подобна отговорност е твърде голяма за млада дама като вас?

Уменията, гарантиращи постигане на успех, не са функция нито на възрастта, нито на половата принадлежност. Когато резултатите - като удовлетворени клиенти, силна мотивация на екипа, положителни финансови индикатори и стабилна пазарна позиция - са налице, място за съмнение няма.

Естествено, давам си сметка, че първата асоциация за младостта е липсата на опит. Но когато човек не се надценява и действа отговорно, тази липса се компенсира до голяма степен. Още повече, че успехът днес е екипна заслуга, а аз имам до себе си силен екип от изключителни професионалисти.

Докъде ще вдигнете летвата в планираните цели?

Летвата вече е вдигната на доста високо и същевременно реалистично ниво. От една страна, всички сме свидетели на изключителния ръст в строителната индустрия, с която е пряко свързан бизнесът на Сименс Билдинг Технолоджис. От друга страна, Сименс присъства на българския пазар от края на 19 век, като надежден и лоялен партньор. Тези обективни фактори до голяма степен гарантират постигането на амбициозните ни цели.

Доказателствата също вече са налице - на 30 септември за Сименс приключи финансовата 2005/06 година и Сименс Билдинг Технолоджис България е лидер в Централна и Източна Европа по ръст на оборота. Успяхме да реализираме 240% прираст, което е абсолютно красноречив индикатор за успеха, който постигнахме заедно с целия екип.

Казвате, че успехът днес е екипна заслуга. Разкажете повече за вашия екип?

Успехът на направление като Сименс Билдинг Технолоджис, извършващо разнородна дейност като продуктова специализация и бизнес модел, зависи изцяло от екипа. През годините сме привлекли изключително добри специалисти в съответните области - продуктови и функционални - и оценката за това идва от клиентите ни. Това е най-достоверният показател за качествата на екипа.

Отличаваме се от множество компании на българския пазар с това, че при нас поставянето на човешкия фактор на първо място е факт. Изискванията към екипа ни са наистина големи, но и компромиси с удовлетвореността на служителите ни не се правят. И тази инвестиция се изплаща.

Има ли приемственост между търговската политика, която провеждаше направлението през последните години и днешната?

Разбира се, подобни решения се залагат в стратегията, която е дългосрочна и приемствеността е гарантирана. Ще продължим с политиката на тясно коопериране с останалите направления на Сименс, за да предлагаме цялостни решения на пазара. Факт са вече и първите проекти, реализирани успешно чрез този подход.

Пазарът е динамичен и разработената стратегия и политика са съобразени с тази динамика, те я "вграждат" в предписанията, за да се гарантира гъвкавост и адаптивност на компанията.

Не бихме могли да подминем и традиционния, но много важен въпрос за плановете ви за развитие на дистрибуторската мрежа?

Основна дългосрочна цел на Сименс Билдинг Технолоджис е изграждането на силна партньорска мрежа. Естествено, подходът е различен, в зависимост от индустриалната област, пазарния сегмент, спецификата на дейността и очакванията на съответния парнтьор.

Имаме парнтьорства, установени от години, които функционират много успешно и за двете страни. Такива са тези със Синхрон-С, Протех, МПЗ, Ню Систем, Термокомплект, Бруната, Термосист, Топлоконтрол, Аква -90, Валтек, Влаго Клима, ТМС 2000, Дамянов Клима, Жоко Енерджи и др. Ще ги задълбочим и ще развием и нови. Ние възприемаме контрагентите си като партньори, а не като клиенти - виждаме мисията си в това да им помогнем те самите да удовлетворят максимално добре потребностите на собствените си клиенти.

"Всеяден" ли е българският пазар на решения за сградна автоматизация или клиентът тук вече обръща преимуществено внимание на качеството, а не толкова на цената?

Както и в много други области на българската икономика, все още пазарът не е развит до степен, при която качеството е приоритет. Разбира се, това е резултат донякъде от естествената еволюция на пазара.

От друга страна, ние като експерти следва да бъдем катализатор на търсенето в посока качествени решения. Съответните потребители трябва да бъдат ориентирани във възможностите и преимуществата на качествените решения, не само в технически, но и във финансов аспект.

Как стоят ценово решенията на Сименс Билдинг Технолоджис в сравнение с нивата, поддържани от основните ви конкуренти на българския пазар?

Предлаганите от нас продукти и решения са съпоставими в ценово отношение с тези на основните ни конкуренти, дори в редица случаи са и по-конкуретноспособни, както сме убедили вече партньорите си. От една страна, това се дължи на по-добрите ценови нива като абсолютни стойности, а от друга - на оптималните технически решения, които екипът ни е в състояние да изготви.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top