Oventrop организира семинар в Германия

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

През лятото на тази година, българският офис на Oventrop се присъедини към все по-големия брой представителства на западни компании, включили в маркетинговата си програма семинари, организирани извън пределите на страната. От 28 май до 1 юни, водещи проектанти и представители на монтажни фирми имаха възможността да се запознаят с производствената специализация и организацията на работа в заводите на Oventrop в немските градове Олсберг и Брилон. Домакините представиха историята, структурата и продуктовото портфолио на водещата немска компания. Акценти в семинарната програма бяха поставени върху радиаторните термостатични вентили и радиаторната арматура, системите за подово отопление, баланс вентилите, вентилните групи за котли и соларни инсталации на Oventrop. Специално внимание бе отделено на специализирания софтуер на компанията, подпомагащ избора на баланс вентили и пресмятането на подово отопление. "Това беше първият подобен семинар, организиран от българския офис на Oventrop, на който специалисти от партньорски фирми можаха нагледно да се убедят във вниманието, отделяно от компанията, към качеството на произвежданите изделия. Планираме да провеждаме подобни събития два пъти годишно с участието на представители от различни фирми, организации и браншове", коментират от представителството на Oventrop в страната.
Top