РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > OVENTROPOVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPВисококачествена арматура + Системи Награди за дизайн на „Unibox“: Concours de l´Innovation, Paris Trophée du Design, Paris, Good Design Award Japan Регулиране на температурата в отделни помещения и ограничаване на температурата във връщащата тръба чрез „Unibox E“: Представяне на системата За подово отопление Oventrop предлага изгодната и достъпна система „Unibox“. Трите познати модела „Unibox“ са с подобрен дизайн и начин на работа: – „Unibox E plus“ (вж. илюстрацията), комбиниран комплект за монтаж за регулиране на стайната температура с термостат (отговаря на новата Наредба за Пестене на Енергия EnEV, валидна от февруари 2002) и за ограничаване на температурата във връщащата тръба. При ограничителя на температурата във връщащата тръба, сензорният елемент е интегриран във вентила. – „Unibox E RTL“, комплект за монтаж за ограничаване на температурата във връщащата тръба. Сензорният елемент е вграден във вентила, чрез което се съкращават времената за задействане. – „Unibox E T“, комплект за монтаж за регулиране на температурата в отделните помещения с термостатен вентил. (Регулиране на кръга на подовото отопление чрез регулатор на стайната температура). Последните два комплекта са специално предвидени за монтаж в системи за подово отопление в комбинация с радиатори в отоплителния кръг. Най-новият продукт от групата е „Unibox E BV“ с интегриран байпас за монтаж на подово отопление без разпределителен колектор. Този комплект отговаря на наредбата DIN EN 1264, включително и изолиращата кутия „Unibox RLA“. „Unibox E BV“ се монтира на подаващата линия на подовото отопление. При това трябва да се внимава температурата в подаващата тръба да не превишава максимално допустимите 55 °C! Променливият байпас от арматурата, който може да се настрои, свежда до минимум инертността на подовото отопление, в което той гарантира минимален обемен дебит в отоплителния кръг. Така се предотвратява пълното изстудяване на отоплителната площ, т.к. термостатично регулираната част се затваря поради влиянието на външната енергия. Предимства: - регулиране на температурата в отделните помещения без допълнителна енергия, съгласно Наредбата за пестене на енергия „EnEV“; - не е необходим разпределителен колектор (подаване/ връщане); - поддържа се самопочистващият се ефект; - не е необходима електроинсталация напр. за стайни термостати и задвижващи устройства; - просто обслужване на регулаторите на стайната температура, аналогично на регулирането на радиаторните термостати. Представителство в България: Централа в Германия : бул. д-р Г. М. Димитров 58 F.W. Oventrop GmbH & Co. KG София 1172 Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg Тел. +359 2 961 57 10 Telefon +49 29 62 82-0 Факс +359 2 962 44 65 Telefax +49 29 62 82 400 Internet http://www.oventrop.bg Internet http://www.oventrop.de E-Mail mail@oventrop.bg E-Mail mail@oventrop.de

Top