РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 7, Октомври 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 7, 2010 > OVENTROPOVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPКачествена арматура + Системи Станции „Regumaq“ за подгряване на битова вода: хигиенично водоподгряване Представяне на системата Станциите за БГВ „Regumaq“ са електронно регулируеми арматурни групи с топлообменник за хигиенично водоподгряване по дебитните методи с резервоар. Водата в него се затопля чрез подходящ топлообменник. Чрез интегрирания в станцията регулатор и помпа за първичния кръг се извършва топлообмен през пластинчатия топлообменник. Подгрява се само действително отведеното количество вода. Модели: • Станция за прясна вода „Regumaq X-30” с електронен регулатор • Станция за прясна вода „Regumaq XZ-30” с електронен регулатор и циркулация на питейната вода Ползите за Вас: • могат да бъдат оптимално приложени системни концепции за оползотворяване на възобновяема енергия; • станциите отговарят на високите изисквания за хигиена; • не е необходима допълнителна инсталация за БГВ; • редуцирана е опасността от замърсяване с легионели; • висока функционална сигурност. За допълнителна информация: Търговско представителство бул. “Д-р Г. М. Димитров” 58 София Тел.: +359 2 961 57 10 +359 2 961 57 11 Факс: +359 2 962 44 65 E-Mail mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg OVENTROP GmbH&Co.KG Paul-Oventrop-Stra?e 1 Paul-Oventrop-Stra?e 1 Telefon +49 2962 82-0 Telefax +492962 82-400 Telefax +492962 82-400 Internet www.oventrop.de

Top