РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPКачествена арматура + Системи За допълнителна информация: Търговско представителство бул. “Д-р Г. М. Димитров” 58 София Тел.: +359 2 961 57 10 +359 2 961 57 11 Факс: +359 2 962 44 65 E-Mail mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Stra?e 1 D-59939 Olsberg Telefon +49 29 62 82-0 Telefax +4929 62 82-400 E-Mail mail@oventrop.de Internet www.oventrop.de made in Germany made in Germany Циркулационна станция на Oventrop „Regucirc B“ Станцията „Regucirc B“ се използва в малки циркуалционни инсталации за питейна вода (напр. едно- и двуфамилни къщи), както и в статично балансирани, максимум с два щранга, циркулационни инсталации. Монтажът на станцията „Regucirc B“ се извършва на връщащата линия на циркулационната инсталация. Предимства: - компактна форма; - помпа и циркулационен вентил – в една изолация; - циркулационната помпа е високоефек- тивна магнитна помпа и отговаря на Клас на енергийна ефективност А; - при термична дезинфекция повишаването на обемния дебит през циркулационния вентил се подпомага допълнително от автоматично повишаване на производител- ността на помпата; - минимизиране на мощността на помпата чрез термично дроселиране на предварител- но включеният вентил „Aquastrom VT“. Циркулационната станция „Regucirc B“ е отличена с наградата за продуктов дизайн „iF 2011“. Критерии за оценка: - качество на формата - обработка - избор на материал - иновативност - екологична съвместимост - функционалност - ергономичност - визуализация на приложението - сигурност - стойност на марката/ брандиране

Top