РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPВисококачествена арматура и системи Термостати и арматура за радиатори на Овентроп Oventrop е водещ световен производител на различни видове термостати и арматура за радиатори. термостатите на Oventrop "Uni XH" , "Uni XHT", "Uni LH" , "Uni CH" и "UniSH" с течен сензор имат резбова връзка М 30 х 1,5 и могат да се монтират на всички радиатори с интегриран разпределител и на вентили със съответната връзка. Диапазонът за настройка може да ограничи и блокира чрез ограничители. Термостатите могат да се настройват чрез напипване - за хора с увредено зрение. Освен това, определена стойност може да се настрои и да се запамети с помощта на мемо-шайбата. Предимства: - не е неоходим адаптор - сигурно закрепване на термостта - лесен монтаж - къс конструктивен размер - отличен дизайн - предлага се декоративен пръстен за покриване на холендровата гайка Термостатните вентили Oventrop отговарят на изискванията на EnEV. Те могат да се конструират по DIN V 4701-10 с пропорционално отклонение 1 или 2 градуса по Келвин. В зависимост от това се получава различен разход на инсталацията. термостатните вентили Oventrop от сериите "А, AV 6, RF и F" са официално утвърдени и отговарят на изискванията на: - DIN EN 215 (Рег. No.6T0002) - DIN 3841, както и на редица предписания и законови положения на съответните министерства и други институции в Германия. Овентроп е един от първите производители, класифицирали своите термостатни вентили с новия знак "Thermostatic Efficiency Label" (TELL). С него вече са класифицирани следните термостати и вентили на Oventrop: - термостат "Uni XH" - термостат "Uni SH" с вентилите от серии "А" и "AV 6" Във връзка с разширяващата се търговска дейност, Овентроп търси да назначи представител за Източна България със седалище в гр. Варна. Повече информация за обявената свободна позиция може да намерите в раздел "job offer" на уебстраницата на фирмата - www.oventrop.bg За допълнителна информация: търговско представителство 1172 София бул. "Д-р Г.М. Димитров" 58 тел: +359 2 961 57 10 +359 2 961 57 11 факс: +359 2 962 44 65 e-mail: mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg Централа в Германия OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Strabe 1 D-59939 Olsberg Telefon :+49 29 62 82-0 Telefax :+49 29 62 82-400 e-mail: mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg

Top