РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROP"Thermostatic Efficiency Label" (TELL) за термостатните вентили на Oventrop Овентроп е един от първите производители, класифицирали своите термостатни вентили с новия знак "Thermostatic Efficiency Label" (TELL). TELL е знак за енергийна ефективност и вече е познат в подобна форма при домакинските електроуреди. Новият знак за термостатни вентили улеснява клиентите при избора на продукти. TELL е система за продуктова класификация и е създадена в отговор на: •нарастващото и разбираемо желание на потребителите както в Европа, така и в останалия свят, за информация и ръководство при вземането на решения за покупка •желанието на производителите да подкрепят отговорното енергопотребление. Класификацията TELL е с изключително строги критерии за оценяване. При изготвянето й са спазвани следните насоки: •потребителят трябва да може лесно да отчете незабавно, реално спестяване при монтаж на по-висок клас вентил •системата за оценка трябва да отговаря на международните стандарти и да бъде лесно разбираема. Със знак TELL вече са класифицирани следните термостати и вентили на Oventrop: •термостат "Uni XH" •термостат "Uni SH" с вентилите от серии "A" и "AV 6". Фирма Oventrop е авторизирана да използва знака "Thermostatic Efficiency Label" (TELL) за тези продукти. Споменатите термостати и вентили на Oventrop отговарят и на изискванията на най-добрия постижим Клас за енергийна ефективност А. Освен това, благодарение на вградената предварителна настройка, те позволяват хидравлично балансиране на тръбната мрежа и по този начин се постига прецизно и икономично топлоотдаване на отделните радиатори. Предимства: •обозначение на енергийноефективните термостатни вентили Oventrop •важен ориентир за клиентите •насърчава екологичното съзнание на потребителите •по-добра енергийна ефективност. За допълнителна информация: Търговско представителство 1172 София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 58 Тел.: +359 2 961 57 10, +359 2 961 57 11 Факс: +359 2 962 44 65 mail@oventrop.bg, www.oventrop.bg Централа в Германия OVENTROP GmbH&Co.KG Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg Telefon +49 2962 82-0; Telefax +49 2962 82-400 mail@oventrop.de, www.oventrop.de

Top