РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

OVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPВисококачествена арматура и системи за по-добра енергийна ефективност... Арматура за радиатори. Регулатори Регулатори на стайната темпера- тура за повърхностно отопление Подово отопление и охлаждане Термични регулиращи вентили Арматура за вода Регулиращи групи за соларни инсталации Регулиращи групи за котли Станции за питейна вода Системи за централно управление и регулиране Домашни абонатни станции Вентили за хидравличен баланс Арматура за нафта Арматура за газ Динамични дебиторегулатори Слънчеви колектори Представителство в България: София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58, Тел. +359 2 961 57 10, Факс: +359 2 962 44 65, Internet http://www.oventrop.bg, E-Mail mail@oventrop.bg Централа в Германия: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Stra.e 1, D-59939 Olsberg, Telefon +49 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400, Internet http://www.oventrop.de, E-Mail mail@oventrop.de

Top