РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Oventrop, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OventropOventrop - с грижа за по-добра енергийна ефективност - централа с буферен резервоар „Regucor WHS“ за отопление и подгряване на питейна вода Един от новите продукти на Oventrop е модулно изградената централа с буферен резервоар „Regucor WHS“ за обслужване на едно- и двуфамилни къщи. „Regucor WHS“ е хидравлично оптимално съгласувана комбинация от: - връзка за топлинен източник (за котел, термопомпа и т.н) - соларен буферен резервоар - соларна група - група за подгряване на питейна вода (станция за прясна вода) - връзка за групи в отоплителен кръг и топлоизточник Системата се предлага в два модела - 800 и 1000 литра. Хидравличната станция за прясна вода е с производителност от 15-25 l/min. Предимства: - управлението е директно монтирано към резервоара - модулно изградена система за съществуващи или в процес на изграждане едно- и двуфамилни къщи - компонентите са хидравлично оптимално съгласувани помежду си за акумулиране и извличане на топлина - идеално преобразуване на регенеративните инсталционни концепции (соларни, на твърдо гориво и пр.) - и трите връщащи линии (отоплителен кръг 1, отоплителен кръг 2, прясна вода) са свързани към устройството за разслояване на буферния резервоар. По този начин възниква стабилно температурно разслоение (важно при циркулационен режим на питейна вода!). - връзките за арматурните групи са в долната част на резервоара, по този начин топлинните загуби са минимални (най-ниско температурно ниво) - висока енергийна ефективност - ниски разходи за монтаж и тръби чрез вътрешно прокарване на тръбопровод, готови за употреба арматурни групи и само една свързваща равнина в домашната инсталация - напълно изолирани арматурни групи, отговарящи на Европейската норма EnEv. Вграденият мултифункционален регулатор „Regtronic RS-B“ има следните функции: - регулиране на два отоплителни кръга - регулиране на соларния кръг - допълнителни изходи (напр. за свързване на наличен допълнителен топлинен източник) - допълнителни входове (напр. за измерване на температурата) - “V-bus” за свързване към “DynaTemp ST” За повече информация: Представителство в България: Централа в Германия : бул. Д-р Г. М. Димитров 58 Oventrop GmbH & Co. KG София 1172 Paul-Oventrop-Stra?e 1, D-59939 Olsberg Тел. +359 2 961 57 10 Телефон +49 29 62 82-0 Факс +359 2 962 44 65 Факс +49 29 62 82 400 Internet http://www.oventrop.bg Internet http://www.oventrop.de E-Mail mail@oventrop.bg E-Mail mail@oventrop.de

Top