РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Oventrop, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OventropТермостатите „Uni SH“, „Uni LHB“, регулиращият вентил „Cocon Q“ и циркулационната помпена група „Regucirc“ са номинирани за участие в конкурса за дизайн на Федерална Република Германия 2012. Тази награда е най-високото официално отличие в областта на дизайна. Конкурсът се провежда от Съвета за Оформяне/ Немския съвет за дизайн. До участие в него се допускат само продукти, които са отличени с национална или международна награда за дизайн. Изброените продукти на Oventrop вече са получили многобройни отличия. Критериите за оценка за Наградата за дизайн на Федерална Република Германия са: - ергономия - екологична съвместимост и качество - функционалност и удобство нa обслужването - естетика на продукта - потребителна стойност - графика и семантика на продукта - обща концепция - безопасност и достъпност - качество на конструкцията - техническо качество и функция, технология и качество на производството - иновативност - издръжливост - стойност на марката и брандинг За допълнителна информация: Търговско представителство 1172 София бул. "Д-р Г. М. Димитров" 58 Тел.: +359 2 961 57 10/11 Факс:? +359 2 962 44 65 E-Mail mail@oventrop.bg Internet www.oventrop.bg Централа в Германия OVENTROP GmbH&Co.KG Paul-Oventrop-StraЯe 1 D-59939 Olsberg Telefon +49 2962 82-0 Telefax +49 2962 82-400 E-Mail mail@oventrop.de Internet www.oventrop.de


Top