РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Oventrop, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Oventrop“DynaTemp CR-BS/BX” Централно регулиране и управление в малки и големи сгради: за по-голям комфорт и по-добра енергийна ефективност Чрез “DynaTemp CR-BS/BX” Oventrop предлага модулна система за изграждане на автоматизация в сгради със сензори и изпълнителни елементи в областта за регулиране на стайната температура. Сигналите за температурата и/или за превключването се пренасят през полеви и стайни модули под формата на Bus-сигнали и от там се направляват към централния регулатор DDC “CR-BS” или “CR-BX” и се разпространяват. Те имат интерфейс за визуализация на данните и тяхното свързване в апаратура за управление на инсталации в сгради. Модели: „DynaTemp CR-BS”: -регулиране на стайната температура на радиатори (децентрализирано), термостати на радиатори - временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) “DynaTemp CR-BX”: -регулиране на стайната температура за всяко помещение в DDC (централно), електронни задвижващи устройства на радиатори, задаване на номинални стойности на стайния термостат - временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) Предимства: - икономия на енергия чрез съгласуване на топлинната нужда с действителните времена/профили на ползване - bus-базирани системи за регулиране на стайната температура - предназначени за малки и големи сгради (възможна е работа на повече уреди) - лесна употреба, модулна конструкция - състоянията на системата могат да бъдат протоколирани - свързване към стандартни LAN-мрежови уреди - системите са базирани на отворени комуникационни стандарти (например BACnet, Web-платформи, TCP/IP) - възможно е интегрирането в апаратура за управление на инсталации в сгради на голям брой други производители Картинки: Термостат “Uni LHZ” за “DynaTemp CR-BS” Стаен термостат с радиопредавател и със соларно захранване за “DynaTemp CR-BX” Уред за контролиране и регулиране “DDC CR-BS/BX” с bus-технология (горната картинка): Представяне на системата Интерфейс (BACnet/IP) “DynaTemp CR-BS” -регулиране на стайната температура на радиатори (децентрализирано), термостати на радиатори - временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) “DynaTemp CR-BX”: -регулиране на стайната температура за всяко помещение в DDC (централно), електронни задвижващи устройства на радиатори, задаване на номинални стойности на стайния термостат - временно зависимо понижаване на температурата в DDC (централно) Представителство в България: Централа в Германия : бул. д-р Г. М. Димитров 58 Oventrop GmbH & Co. KG София 1172 Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg Тел. +359 2 961 57 10 Telefon +49 29 62 82-0 Факс +359 2 962 44 65 Telefax +49 29 62 82 400 Internet http://www.oventrop.bg Internet http://www.oventrop.de E-Mail mail@oventrop.bg E-Mail mail@oventrop.de

Top