РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Oventrop, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OventropВисококачествена арматура + Системи Регулиращи вентили „Cocon QTZ/QTR/QFC“ Вентилите „Cocon QTZ/QTR/QFC“ представляват компактна комбинация от вентили за автоматично и независимо от налягането регулиране на дебита. Те се състоят от дебиторегулатор и от регулиращ вентил, който може да бъде оборудван с: “Cocon QTZ”: задвижващо устройство, температурен регулатор или глава за ръчно регулиране (резбова връзка M 30 x 1,5) за “Cocon QTR/QFC”: ръкохватка Вентилът “Cocon QTZ” се изпозлва за динамичен хидравличен баланс. Допълнително може да се изпозлва за регулиране на температурата на консуматори или части от инсталацията в системи за таванно охлаждане, конвектори, централни или подови отоплителни системи. Предимства: • постоянен, висок авторитет на вентила (a=1) • вентилът работи независимо от диференциалното налягане • малки размери • комбинира няколко функции • динамичният хидравличен баланс изисква само настройка на желаната стойност на дебита • не е необходима пренастройка на вече монтираните вентили дори при разширeния на инсталацията или промени в нея Вентилите “Cocon QTR/QFC” се използват за автоматичен хидравличен баланс. Допълнително могат да се изпозлват за регулиране на температурата на консуматори или части от инсталацията в системи за отопление, охлаждане и климатизация. Предимства: • постоянен, висок авторитет на вентила (a=1) • вентилът работи независимо от диференциалното налягане • комбинира няколко функции • възможно оптимизиране на инсталацията чрез измерване на диференциалното налягане на вентила • динамичният хидравличен баланс изисква само настройка на желаната стойност на дебита • не е необходима пренастройка на вече монтираните вентили дори при разширения на инсталацията или промени в нея

Top