РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Oventrop, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OventropOventrop: успешно участие на изложението във Франкфурт „ISH 2013" След успешното участие на международното изложение за баня, строителство, енергетика, климатична техника и възобновяеми енергийни източници, Oventrop е оптимист за бъдещето. Главната тема на щанда на Оventrop бяха вентилите, регулаторите и системите за по-добра енергийна ефективност. Бяха представени интересни новости и решения с изключителни предимства в областите отопление, охлаждане, системи за питейна вода и соларна енергия. При всички тях чрез мерки с ниска интензивност може да се постигне висок потенциал за енергоспестяване. Философията на Oventrop: Свързване на вентилите, регулаторите и останалите компоненти за различни сфери на приложение в сгради в една икономична, енергоспестяваща и екологична система. В центъра на тази идея стои, разбира се, ефективното оползотворяване на регенеративна енергия. Модулно изградената енергоспестяваща централа на Oventrop е подходяща за едно- и двуфамилни къщи. "Regucor WHS" е оптимално хидравлично съгласувана комбинация от: • Връзка към топлоизточник (напр. котел, термопомпа) • Соларен енергиен резервоар • Соларна група • Група за подгряване на питейна вода (станция за прясна вода) • Връзки към групи на отоплителния кръг и към топлоизточник Друга основна тема на щанда на Oventrop беше микроклиматът в помещенията. За да бъде подобрен, чрез мерки с ниска интензивност и при икономичен разход на енергия, може да бъде използвана новата температурно-регулаторна система "R-Tronic". Тя представлява един-единствен индикаторен и обслужващ уред за отчитане не само на температурата в помещението, а също така и на стойностите на други показатели за микроклимата - относителната влажност и съдържанието на въглероден диоксид. По този начин потребителят получава прецизни индикации за качеството на микроклимата в помещението, които могат да бъдат оценени и съответно достигнати, например чрез отваряне на прозорец. Част от системата "R-Tronic" допълнително позволява стайната температура да бъде регулирана, а по време на фази на проветряване - автоматично да бъде понижена зададената температура за помещението. За тази цел системата "R-Tronic" комуникира с електронното радиаторно задвижващо устройство "Aktor M CON B" през радио технологията "EnOcean". Освен това са възможни фази на понижаване чрез индивидуално времево програмиране. По този начин при подобряването на качеството на микроклимата при проветряване се избягва консумация на излишна топлинна енергия и в крайна сметка за подгряване на обменения свеж въздух е необходимо ниско количество топлина. От изключително значение за Oventrop на изложението "ISH 2013" беше темата за дизайна. Oventrop е лидер в дизайна на отоплителна арматура. В този бранш фирмата е получила най-много награди и отличия от всички производители. Пример за изключителен дизайн е и новият термостат на Oventrop Pinox. Вдъхновен от мисълта на американския архитект Луис Съливан "FORM FOLLOWS FUNCTION" Pinox е изключителен акцент на радиатора. Той беше отличен с наградата "Design Plus 2013" и "Innovationspreis Architektur+ Technik". Новият термостат има специални характеристики. Pinox e функционален и усъвършенстван термостат. Ръкохватката дава възможност за лесна и прецизна настройка на температурата. Обслужването и отчитането на показанията са отлични, а номиналните стойности се настройват изключително лесно. Термостатът Pinox се препоръчва за модерно обзавеждане, особено в комбинация с радиаторните вентили на Oventrop от "Серия Е" или свързващата арматура "Multiblock T/TF". На изложението бяха представени и други системи - напр. новата система за повърхностно отопление "Unidis", както и нови и модифицирани продукти за газ и нафта. За допълнителна информация за лидера в производството на арматура за ОВиК Oventrop: Представителство в България: бул. Д-р Г. М. Димитров 58, София 1172 Тел..: +359 2 961 57 10; Факс: +359 2 962 44 65 www.oventrop.bg; E-Mail: mail@oventrop.bg Централа в Германия: Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Strase 1, D-59939 Olsberg Тел..: +49 29 62 82-0; Факс: +49 29 62 82 400 www.oventrop.de; E-Mail: mail@oventrop.de

Top