РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, СЕПТЕМВРИ 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2014 > OVENTROPOVENTROP, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ OVENTROPTHE CHEAPEST ENERGY IS WHAT YOU DON`T USE Артър Розенфелд, физик „R-Tronic“ Подобрява климата в помещението и спестява енергия с ниски инвестиционни мерки! Микроклиматът в нашите жилища с неговите показатели - температура, относителна влажност и съдържание на CO2 влияе върху здравето и работоспособността ни. Освен това, твърде високата влажност на въздуха в помещенията може също така да причини щети на строителните материали (напр. образуване на плесен). С новата регулираща система на Oventrop „RTronic“ може да бъде реализиран по-приятен климат в помещенията. Системата предоставя точна информация за качеството на въздуха в помещенията и по този начин позволява на потребителите да го подобрят (напр. чрез отваряне или затваряне на прозорец). Тази информация също така предотвратява ненужно проветряване и по този начин спомага за енергоспестяването. Регулиращата система „R-Tronic“ води до значително подобряване на енергийната ефективност в сградата при добър коефициент за икономическа ефективност. Oventrop предлага редица решения с много предимства за отопление, климатизация и питейна вода. OVENTROP GmbH & Co. KG www.oventrop.bg

Top