ОВК инсталациите в Медицински комплекс Доверие

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2006

 

Техниката за изпълнението на проекта е доставена от Рувекс

Проект, обхващащ проектиране, изграждане и пуск в експлоатация на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация, е финализиран успешно в края на миналата година в Медицински комплекс Доверие в столицата. Цялостният проект за изграждане на медицинския комплекс е изготвен от екип с ръководител арх. Веселин Христозов. Частта отопление и вентилация е проектирана от инж. Климент Сеизов, а частта климатизация на операционни и реанимация от инж. Олег Йорданов. Главен изпълнител на обекта е фирма Прима - Им. Доставката и монтажът на отоплителната, вентилационната и климатичната инсталации са извършени от фирма Рувекс - интелигентни отоплителни системи. Договорът с фирма Рувекс е подписан през март 2004 г., като същинската работа по обекта започва май 2004 г., уверяват от Рувекс. Отоплителната инсталация е изградена изцяло от специалисти на РУВЕКС ИОС с ръководители на обекта инж. Иван Шишков и инж. Георги Калинов. Инвеститор на проекта за изграждане на Медицинския център Доверие е Индустриален Холдинг - Доверие.

За комплекса

Медицински комплекс Доверие се намира в столичния квартал Овча Купел. Комплексът е с разгъната застроена площ от 8000 кв. м. Официално отворя врати на 25 октомври 2005 г. "Свидетелство за значимостта на комплекса бе официалното му откриване от президента Георги Първанов, в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, както и на много други официални гости", съобщиха от Инвестиционен холдинг Доверие.

Комплексът включва три блока, в които се намират поликлиника (Медицински център "Доверие") и болница ("МБАЛ Доверие"). "Центърът разполага с модерна медицинска техника, като и с диагностично-консултативен център, две лаборатории, четири отделения - вътрешни болести, неврология, физиотерапия и хирургия, както и звено за неотложна помощ, работещо денонощно. Болницата обхваща 48 стаи за лежащо болни и екип от 200 служители", информират за мащабите на проекта от Инвестиционен холдинг Доверие.

Сградата е изпълнена като реконструкции и разширение на изградената в груб вид и занемарена през 80-те години постройка, предназначена за поликлиника. Ремонтът в нея започва в началото на януари 2004 г. и завършва през юни 2005 г.

Отоплителната инсталация

Инсталацията за отопление е изградена в съответствие с нормативните изисквания в страната, заявяват от Рувекс. Като тип принадлежи към съвременните отоплителни инсталации с хоризонтално разпределение чрез колекторни кутии. Всеки от блоковете се захранва с отделна разпределителна мрежа, като последният етаж на блок А, където се намират операционните и реанимацията, са на отделен клон с оглед обезпечаването на тези две помещения. Захранването на водните калорифери на вентилационната инсталация се осъществява по същия начин, като всеки от калориферите е снабден с необходимата защита против замръзване. Всички клонове се събират във водоразпределителни колектори, намиращи се в помещението на абонатната станция. От него с отделни сдвоени помпи на GRUNDFOS се извършва циркулацията на топлоносителя в системата. Абонатната станция е с мощност 650 кW за кръг отопление и 200 кW за кръг битова гореща вода. Тя е снабдена с микропроцесорно управление по външна температура. "Автоматичното управление на отоплителния контур осигурява значителни икономии на топлоенергия", подчертават от Рувекс.

Отоплителните тела, с които е оборудвана системата, са производство на италианската фирма GLOBAL, модел MIX. "Изделията на GLOBAL се предлагат в страната от фирма Рувекс, която е официален представител на италианската компания за България", съобщават изпълнителите на ОВК проекта. Тръбната инсталация в голямата си част е изпълнена от полиетиленови тръби UNIPIPE с алуминиева вложка, производство на немската фирма UPONOR. Системата се контролира с индивидуални терморегулиращи вентили на Honeywell и централна система за управление на абонатната станция.

Вентилационната система

Общообменната вентилационна инсталация обслужва различни нива на сградата в зависимост от нуждите и натовареността от хора на съответното помещение. Всяка от нагнетателните инсталации се обслужва от правоъгълни канални системи, състоящи се от филтърна, калориферна, вентилаторна и шумозаглушителна секции. "Каналните системи са снабдени с всички нужни защити, като защита против замръзване, защита от мръсни филтри, защита от скъсан ремък на вентилатора", потвърждават от Рувекс. Пускането и спирането на тези инсталации се извършва от централно табло в зависимост от местонахождението на съответната инсталация. Въздухообменът в различните помещения е съобразен с предназначението на помещението, уверяват от Рувекс.

Климатичната система

Централната климатична инсталaция обслужва операционната и реанимацията на болницата. Технически климатизацията им се постига чрез две секционни климатични камери, монтирани върху покрива на сградата на блок А. Камерите са изградени от вентилаторна, филтърна, отоплителна, охладителна и водна рекуперативна секция. За постигане на нормативно определените параметри на въздуха в тези помещения се използва централно табло за управление, чрез което се следят параметрите на въздуха. "Протичащите в отделните секции на климатичните камери процеси се следят с цел постигането на високите изисквания за температура и влажност на въздуха в този тип сгради. Мониторингът се реализира в специално отделено за това помещение на базата на специализиран софтуер. Използването на рекуперативната секция осигурява постигането на доста големи икономии на топлина, както през зимния, така и през летния период на работата на инсталацията", поясняват от Рувекс. Климатичните системи разполагат с всички необходими защити, сред които, както бе подчертано по-горе, защита против замръзване, защита от мръсни филтри, защита от скъсан ремък на вентилатора. Охладителната секция се захранва от водоохлаждащ агрегат, произведен от фирмата LENNOX, Франция. Калориферните секции се захранват с гореща вода от централната абонатна станция.

Използвахме техника от реномирани производители

инж. Иван Шишков, ръководител на проекта от страна на Рувекс

Отоплителната, вентилационната и климатичните системи в модерния медицински комплекс Доверие бяха изградени под контрола на висококвалифицирани специалисти от фирма Рувекс и нейните партньори. Основен критерий, от който се ръководехме при избора на съоръжения, бе качеството на използваните продукти. Спряхме се само на техника от реномирани европейски и световни фирми. По този начин осигурихме високо качество и на крайния продукт, което е предпоставка за висока ефективност на цялата система - както по отношение на енергопотреблението, така и на ниво управление.

 

Осигурени са оптимални условия за функционирането на обекта

Петко Хлебаров, ръководител качествен технически контрол в Индустриален Холдинг - Доверие

Предметът на проекта включваше изграждане на системи за осигуряване и поддържане на комфортен микроклимат в помещенията на сградата, в съответствие с всички изисквания на НПОВКИ, ХЕИ и ППЗ. Към изпълнителите поставихме изискването отоплителната система да бъде изпълнена като вътрешна по двутръбна етажно-колекторна схема с лъчево свързване на отоплителни тела. Захранването с топлоносител да се осъществява от абонатна станция - проектирана и изградена за нуждите на обекта, съгласно архитектурните планове и технологичното задание за проектиране.

Проектът включваше и проектиране и изграждане на общообменна вентилация - смукателна и нагнетателна при работа със 100% външен въздух. При зимен режим пресният въздух се подгрява в калориферни секции, които се захранват с топлоносител гореща вода от абонатната станция. Изпълнена е и смукателна вентилация на всички санитарни възли. Важна част от проекта включваше изграждането на климатични инсталации за операционния блок и реанимацията. Необходимо бе да се осъществи тристепенно филтриране на въздуха и рекуператорите с междинен топлоносител.

Всички проектирани и изпълнени инсталации постигнаха залегналите в проекта технически параметри. Убедено мога да кажа, че осигуряват комфортен микроклимат в помещенията на МБАЛ Доверие. Системите създават максимални условия за функциониране на обекта. Значително са подобрени не само техническите, но и икономическите параметри на внедрената система спрямо сродни обекти. Това дава възможност персоналът на болницата да работи без напрежение и да реализира максимално поставените задачи. Същевременно не се налага контролът на системите да бъде реализиран с много хора, а и степента на автоматизация дава възможност да се контролират необходимите параметри.

С оглед спецификата на обекта ние възложихме реализирането на ОВК инсталациите на фирма Рувекс. Бяха достигнати оптималните условия и параметри, поставени от всички контролни органи, без каквито и да било забележки от тяхна страна. Бих искал да подчертая, че Индустриален Холдинг - Доверие, изхождайки от добрите и в срок изградени от Рувекс системи в МБАЛ Доверие, възложи на същата фирма изграждането на отоплителните, вентилационни и климатични системи на новия цех за ризи в Ритон-П, Панагюрище.Ключови думи: РУВЕКС, РУВЕКС, РУВЕКС, РУВЕКСTop