П и М Груп - Предлагаме широка гама от продукти и услуги за пивоварната индустрия

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

С мисъл за удовлетворяване на нарастващите изисквания на клиентите П и М Груп предлага продукти, базирани на нови икономически изгодни решения. Сред тях са енергоспестяващи технологии в ел.двигателите на помпите – чрез новите енергийни класове IE3, IE4 и икономичния мотор на GRUNDFOS, т. нар. Saver - с ротор постоянен магнит и развъртане на 60 Hz, се постигат параметри, по-високи от изискваните за IE4. По този начин клиентът реализира икономии в себестойността на единица произведена продукция.

Налагат се и нови решения за дистанционен контрол и мониторинг на помпеното оборудване дори през мобилния телефон. Възможност да се следи и анализира поведението на системата, а от там да се оптимизират агрегати, мощности и системата като цяло.

Компанията предлага и помпи за отпадни води с обновени и оптимизирани профили на работното колело, с което се постига по-висок КПД и съответно икономии в пречиствателните сектори и съоръжения.
Обновена и разширена гама на дозиращи помпи от ново поколение от тип SMART DIGITAL. Възможност за дезинфекция на водата без остатъчен хлор, особено необходимо в хранително-вкусовата промишленост, където водата влиза в контакт или е част от крайния продукт.

С широката гама от продукти и услуги П и М Груп е в състояние да удовлетвори специфичните изисквания на новоизграждащи се обекти като ПСОВ, помпени станции за чисти и технологични води, както и при реконструкция и модернизация на съществуващи обекти.

инж. Димитър Славчев,
регионален офис Пловдив,
П и М ГрупTop