PACS Solutions предлага решения за предизвикателствата на Индустрия 4.0

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2024 • 21.05.2024

 

Основна цел на Концепцията за цифрова трансформация на българската индустрия (Индустрия 4.0) е модернизирането, автоматизирането и конкурентното позициониране на икономиката на страната между 2017 и 2030 г. Предизвикателствата пред българските предприятия са още по-големи, като се има предвид и сериозното изоставане от другите страни членки на ЕС по показателите за навлизане на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI).


Преходът към Индустрия 4.0 е естествено продължение на процесите на дигитализация и автоматизация с перманентно използване на интернет, големи бази данни, облачни структури, цифрово моделиране и симулиране на производствените процеси чрез виртуална реалност, интелигентна автоматизация и др. Поради това от ключово значение е компаниите да заложат на перспективни и устойчиви софтуерни и хардуерни решения, които да обезпечат този преход.


Българското дружество PACS Solutions, като сертифициран партньор и системен интегратор на: Stratus Technologies – производител на устойчиви на грешки промишлени сървърни и софтуерни платформи; ADS-TEC – разработчик на усъвършенствани компютърни и IT системи за индустрията; ProLeiT – разработчик на софтуерни платформи за пълна автоматизация на прозводствените процеси, предлага цялостни решения, водещи до минимизиране на разходите, престоите и грешките в производството, респективно увеличаване на производителността при поддържане на устойчиво ниво на качеството и реакция, и решаване на възникналите проблеми в максимално кратки срокове.


Широката гама цялостни решения от изчерпателния каталог на PACS Solutions са адаптирани към конкретните потребности на всяко отделно предприятие или производство.


Иновативната концепция за "Zero-touch computing" (изчисления с минимум усилия) на Stratus Technologies позволява на потребителите сигурно и отдалечено да управляват своите критични приложения без нежелани престои – от центъра за данни до мрежовата периферия, превръщайки информацията в интелигентен бизнес ресурс.


Високопроизводителните панелни компютри и HMI сензорни монитори на ADS-TEC дават възможност за оптимално управление и визуализация на машините и системите. Те са максимално опростени, оптимизирани до всеки детайл, мощни и предоставят дългосрочна експлоатационна готовност.


Автоматизацията на база ProLeiT платформи обезпечава сигурно, надеждно и високоефективно производство.

 


 

 


www.pacs-solutions.com

 

 

 

 


Вижте още от Автоматизация


Top