РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Пайплайф България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Пайплайф България„Пайплайф България” ЕООД e част от международната компания Pipelife с централа на управление в Австрия, която от своя страна е дъщерна фирма на Wienerberger, Австрия. Специализирана е в производството на пластмасови тръбни системи за водоснабдяване, канализация, газоснабдяване и напояване и има производства в редица европейски държави. Основните системи за инфраструктурна канализация, произвеждани и предлага- ни от „Пайплайф България” ЕООД са както следва: Канализационни гофрирани тръби Pragma от полипропилен съгласно стандарт БДС EN 13476-3. Класове SN8, SN10, SN12 и SN16. Диаметри от DN160 до DN1000. Ефективна дължина 6,00 m. Канализационни ревизионни шахти PRO1000, произведени от полипропиленови инжекционно изляти елементи съгласно стандарт БДС EN 13598, както и дъждоприемни полипропиленови шахти PRO-RG. Канализационни помпени шахти PROFOS оборуд- вани с пълен набор от помпени агрегати, автоку- плунзи, тръбна разводка и арматури, автоматика и табло за управление. RAINEO - система за събиране, акумулиране и пос- ледващо постепенно отвеждане или дрениране в почвата на дъждовни отпадъчни води.


Top