РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ПалмоПалмо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Палмо5800 Плевен, Гривишко шосе 1, тел.: 064/ 890 111, факс: 064/ 890 112 офис София: бул. Цариградско шосе 15, вх. Б, тел./факс: 02/ 944 3301 Аналогови адресируеми системи с разпределена интелигентност Мрежови комплексни решения за пожароизвестяване и пожарогасене Проектиране и инженеринг в областта на системите за сигурност Системи за сградна интеграция Производство на цифрови уреди за определяне на алкохолната концентрация в кръвта Видеонаблюдение Сигнално-охранителни системи Системи за контрол на достъпа Системи за озвучаване и евакуационно оповестяване Интегрирани системи за сигурност Оторизиран дилър на BOSCH Security Systems за: Сертифициран партньор на BOSCH Security Systems за пожароизвестителни системи


Top