РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВGRP ТРЪБИ И ФИТИНГИa2 Фабрикиa300 професионалисти в екипa65000 м2 производствена площaОснована през 1959: Повече от 50 години Опит и иновация. www.protesa.es ALGECIRAS КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ИСПАНИЯ) 1,200 MWAGIOS NIKOLAOS ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (ГЪРЦИЯ) 400 MWKOUDIET КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА (АЛЖИР) 1,200 MW(ALGERIA) 1,200 MWc/ Industria, 3-5 Poligon Industrial Anoia 08635 SANT ESTEVE SESROVIRES (Barcelona - SPAIN) Tel. (+34) 93 779 88 88 Fax (+34) 93 771 35 05 protesa@protesa.esОБЩО МЕТРИ НАПОЯВАНЕ: 258 000m.ЕлеЕктроТРОцентраЕНТРАлиИ/НапояванеАПОЯВАНЕ иИ отвоОТВОдняванеНЯВАНЕОбеБЕзсоОляванеЯВАНЕ наНА морМОРскаА воВОдаАПреРЕчиИстванеТВАНЕ HADERA (ИЗРАЕЛ) 330 000 m3/d Най-големият в света завод за обратна осмозаTORREVIEJA (ИСПАНИЯ) 240 000 m3/dBARCELONA(ИСПАНИЯ) 200 000 m3/dHONAINE(АЛЖИР)200 000 m3/dSINO IRON PROJECT (АВСТРАЛИЯ) 65 000 m3/d AБРЕРА(ИСПАНИЯ) НаАй-голяматаГОЛЯМАТА вВ светаСВЕТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ОбщБЩ капаАПАцитетИТЕТ преПРЕчиИстваниТВАНИ воВОдиИ заА 2009/2010: 1 820 000 m3/d

Други рекламни публикации на ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ

Top