Парогенератори, предлагани в страната

Начало > ОВК > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

Парогенератори
на CERTUSS

Предлаганите на българския пазар парогенератори на немската компания CERTUSS DAMPFAUTOMATEN са с производителност до 2 t/h и налягане до 32 bar. Агрегатите работят на нафта, пропан бутан и природен газ.

Конструкцията им е вертикална, като горивната камера се формира от спиралнонавити котелни тръби, които оформят и следващите ходове. Горелката е разположена на върха на котела и е интегрирана в него. Въздухът за горене се подава от вентилатор, преминава в пространство, директно свързано с котела, където се подгрява и служи за изолация на парогенератора. След това въздухът постъпва в горелката. Цялата система за управление на котела е електронна, тип Certussmat, и осигурява надеждна работа на агрегата. Опционално е възможно съоръженията да се управляват дистанционно. Горивната система е в два варианта - стандартен и нискоемисионен.

Парогенераторите на CERTUSS са подходящи за всички консуматори, които имат изискване за бързо производство на пара (влизане в режим от 3 до 5 min) и разположение в близост до консуматора.

Парогенератори
на FERROLI

На пазара в страната се предлага и гама парогенеатори Vapoprex на италианската компания FERROLI, включваща моделите Vapoprex LVP, Vapoprex HVP и Vapoprex 3 G. Моделът Vapoprex LVP е за ниско налягане (0.98 bar)и покрива мощности от 105 до 2086 kW при паропроизводство от 150 до 2990 kg/h. Моделът Vapoprex HVP е с налягане 12-15 bar и обхваща типоразмери с мощности от 105 до 3482 kW и паропроизводство от 150 до 4990 kg/h. Третият модел парогенератор на FERROLI - Vapoprex 3 G се характеризира с мощности от 1454 до 13956 kW и паропроизводство от 2,15 до 20 t/h.

Vapoprex е генератор за прегрята пара, моноблок с 3 димни кръга на горене в херметизирана пещ, работещ на течно гориво или газ. Характеризира се с висока топлинна ефективност, висока надеждност и здравина и широко приложение. Конструкцията е изцяло от стомана. Горивната камера е с увеличена площ. Инверторната камера е изцяло овлажнена, както и всички останали части, имащи допир с пламъка. Димогарните тръби са развалцовани, което гарантира много добро прилепване на самите тръби към плочите.

Трите "хода " на димните газове (първо през горивната камера, след това в димогарните тръби), голямата обменна повърхност, използването на завихрители в тръбите във втория ход на димните газове, позволяват постигането на висок коефициент на полезно действие. Наличието на завихрители в тръбите повишава значително топлообмена, което спомага за образуването на турбулентност и предотвратява образуването на отлагания в димопроводите, което е честа причина за намаляване на топлообмена. Благодарение на изолация от минерална вата, топлините загуби са сведени до минимум.

В предната част на котела са разположени две врати, което позволява лесен достъп до горивната камера за извършване на профилактика и обслужване.

Парогенератори
на GARIONI NAVAL

В България се внасят и промишлени парогенератори на италианската компания GARIONI NAVAL. Те са тип GMT, обхващат 18 типоразмера и се характеризират с паропроизводство от 120 до 8000 кг/ч наситена пара с налягане в стандартния обхват до 12 bar. В правилното конфигуриране и разпределение на радиационната и конвективната нагревни повърхности на серпентината е заложен опитът на фирмата производител и в това се крият предпоставките за добрите показатели на парогенераторите GARIONI NAVAL.

Сред конструктивните специфики на тези агрегати са много добре решена нагревна повърхност, което гарантира висок КПД и функционална конструкция по отношение на експлоатацията и достъпност до всички компоненти на парогенератора. Наличието на отваряема предна част осигурява лесен достъп до нагревателната серпентина, оформяща горивната камера.

В страната се доставят и парогенератори с безстепенно регулиране на товара, което е предпоставка за по-висока икономическа ефективност и по-широк диапазон на приложението им при променливи товари на консуматора. Сред предимствата на парогенераторите на GARIONI NAVAL са надеждни комплектоващи съоръжения, висока степен на автоматизация и съответствие с европейските стандарти.

Парогенератори за стерилна пара
Spirax Sarco

Серията CSG10 на Spirax Sarco представлява напълно окомплектована система, която използва съществуващата пара от парова централа на предприятието, за да подгрява деминерализирана вода с цел производство на висококачествена пара. Тази висококачествена (стерилна) пара е предназначена за фармацевтични предприятия при производството на лекарствени продукти, а в болници и поликлиники - за стерилизация на инструменти и други нужди.

Системата CSG10 включва пълен набор от оборудване, състоящо се от електропневматични вентили за регулиране на налягане, оборудване за отделяне на кондензата, електронни системи за следене на ниво, оборудване за следене качеството на парата, както и системи за продухване и наблюдение. Производителността на този тип генератори е от 50 до 2500 kg/h чиста пара, които се отнасят за налягане 3 bar. При промяна на налягането, производителността също се променя.

На българския пазар се предлагат и генераторите за чиста пара на Spirax Sarco, серия CSM-C, които представляват по-компактен вариант на описаните генератори за чиста пара, серия CSG10. Парогенераторите CSM - C осигуряват пара със степен на стерилност, подходяща за хранителната и фармацевтичната промишленост, посредством използването на обработена вода и промишлена пара като отоплителен елемент. Серията CSM - C е с производителност от 180 kg/h до 620 kg/h пара при налягане от 3 bar. Парогенераторът е напълно комплектован и може да започне да произвежда стерилна пара веднага след монтирането му.

 


Вижте още от ОВКНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top