Партньорство между Улмер и Сименс, направление Индустрия

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2006

Експанзията в дистрибуторската мрежа на Сименс, направление Индустрия, през настоящата година продължи с приобщаването на фирма Улмер. Въпреки че договорът за дистрибуция между Улмер и Сименс е подписан през май т.г., фирмите обявиха официално партньорството си по време на последното издание на Есенния технически панаир в Пловдив. На 27 септември т.г. в присъствието на клиенти и партньори Делчо Делев, управител на Улмер, и Калин Иванов, директор на Сименс, направление Индустрия, подчертаха взаимната си убеденост, че партньорството им е стратегически важно за развитието на фирмите на българския пазар.

Сред основанията на Сименс, направление Индустрия, да инвестира в разширяване на дистрибуторската си мрежа са съществуващите възможности за увеличаване на пазарния дял в областта на дистрибуцията на индустриални продукти и решения, коментира Калин Иванов. "Улмер ни привлече със сериозната позиция, която има сред производителите на машини в страната. Благодарение именно на добрите си пазарни позиции там, Улмер предлага възможности за реализиране на определен кръг продукти на Siemens в този специфичен пазарен сегмент, характерен с регулярност на търсенето и големи обеми", допълва г-н Иванов.

В потвърждение г-н Делев заяви, че пазарните амбиции на Улмер са насочени основно към задоволяване на потребностите от качествени електрозадвижвания, контролни и управляващи средства в областта на машиностроенето в България. Фирмата е и основен доставчик на техника за малкия и среден бизнес от хранително-вкусовата индустрия, подчерта управителят на Улмер.

Партньорството със Сименс, направление Индустрия, е логично продължение на досегашната работа на Улмер с водещи в световен мащаб компании в областта на промишлената техника и електроапаратурата, увери присъстващите г-н Делев. "Компанията Siemens се вписва отлично в стратегията за развитие на Улмер", подчерта той.

"Сред предимствата на Улмер са изградената и добре функционираща дистрибуторска и търговска мрежа в България. В сътрудничество с утвърдени фирми за транспортни услуги, предлаганата от фирмата техника достига за 24 часа и до най-отдалечените части на страната", заявява Делчо Делев в отговор на въпроса на каква политика смята да заложи, за да реализира изделията на Siemens на българския пазар. "Убедени сме, че поставихме началото на дългогодишно съвместно сътрудничество", заявиха в заключение Делчо Делев и Калин Иванов.
Top