Първа регионална среща на дистрибуторите на Microchip

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Първа регионална среща на дистрибуторите на Microchip

На 5 и 6 юни в несебърския хотел Виго се проведе първата годишна среща на дистрибуторите на Microchip от България, Сърбия и Македония. Организирана от Владимир Велчев, търговски представител на Microchip за България, Сърбия и Македония, тя събра представители наКомет електроникс - България, Фючър електроникс - България, ВитаЕлко - Сърбия, Комет електроникс - Сърбия. Работната програма на мероприятието включваше пазарен анализ, представен от Вл. Велчев, лекция на тема "Търсене на информация, подпомагаща работата с клиенти", изнесена от Карл Хьодел - регионален мениджър продажби за Източна Европа и обучение за работа с последната версия на търговския софтуер MAPS, водено от Гералд Райзенцайн мениджър дистрибуция за Източна Европа. Накрая между участниците, разделени на три отбора се разгоря оспорвано състезание, включващо решаване на конкретни казуси за привличане на потенциални клиенти, осигуряване на компетентна поддръжка и технически решения за приложение на продуктовата гама на Microchip.
Top