Първи мащабен семинар на ЮМО България

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2009

Основна тема на събитието бе задълбочено разглеждане на методите за измерване на температура


  Наскоро ЮМО България, дъщерна фирма на австрийската компания JUMO Mess und Regelgeraete, бе домакин на мащабен двудневен семинар в черноморския к.к. "Златни пясъци". Събитието бе уважено от многобройни гости, сред които представители на ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе, ЕНЕЛ „Марица Изток 3", Брикел, ВЕЦ Група Родопи, Радомир Метал Индъстрийз, Солвей Соди, Агрополихим и Балканфарма. В събитието се включиха и специалисти от инженерингови фирми, специализирани в автоматизацията на процеси от областта на хранително-вкусовата, тютюневата, циментовата и фармацевтичната промишленост, индустриалните пещи. Сред участниците в семинара бяха представители на Докс, Ексбит, Мега Инженеринг, Сигма, Сирма Приста, Старт Инженеринг, Термохранинженеринг, Химпроект и други.
Събитието бе открито от Болеслав Балев, управител на ЮМО България, който заяви, че компанията възнамерява да превърне провеждането на подобен род семинари в традиционно събитие.

Акценти в семинарната програма
Гост-лекторът - инж. Ханс-Петер Хантих от JUMO Австрия, представи компанията, включително развитата й дистрибуторска мрежа в Европа, многостранното производствено ноу-хау, комплексните решения в областта на КИП и А и високата й корпоративна стабилност. Присъстващите гости имаха възможност да се запознаят с историята на JUMO Mess und Regelgeraete - от създаването й през 1947 г. до наши дни, както и с широката й производствена програма.
Ханс-Петер Хантих акцентира върху различните продуктови групи, произвеждани от JUMO. Представена бе аналитичната техника, включително: уреди за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост (индуктивен и кондуктивен принцип), разтворен кислород, хлор, хлорен диоксид, озон и др. Разгледани бяха и уреди за налягане; стрелкови термометри и термостати; микропроцесорни регулатори, електрически изпълнителни органи; системна и регистрираща техника. Обърнато бе специално внимание и върху датчици и преобразуватели за температура (термодвойки и термосъпротивления) и влажност; температурни сензори и др.

Електрическо измерване на температурата
В рамките на втория семинарен ден бе разгледана основната тема в семинарната програма, а именно: "Електрическо измерване на температура". Лектор бе дипл. физ. Матиас Нау, мениджър на отдел „Температурни сензори" в JUMO Германия. Той отдели специално внимание на измерването на температурата в исторически аспект, на термодинамиката и международната температурна скала (ITS 90). Интерес предизвика разглеждането на видовете температурни сензори и термосъпротивления, като конструкции и точност на измерването. Аудиторията бе запозната и с методите за преодоляване на грешки, както и със законите и принципите, на основата на които функционират термоелементите. Разгледани бяха механични и химични влияния, различни приложения в индустрията, най-често срещани грешки и др.

Ще развиваме събитието, категорични са от ЮМО България
В отговор на въпроса доволен ли е от посещаемостта на събитието и смята ли да го развива през следващите години, г-н Балев заяви. "Разбира се, бихме желали посещението да бъде по-голямо. Нека не забравяме, че това е първото мероприятие от този род, организирано от ЮМО България, и отсъствието на „традиция" също е от значение. Твърдо сме решени да развиваме инициативата през следващите години. Мисля, че това бе събитие, което ще бъде запомнено от участниците и, което е по-важното, ще бъде препоръчано на техни колеги от други фирми".
По повод настоящата ситуация в българската индустрия, г-н Балев коментира: "Считам, че глобално погледнато, в момента се извършва преструктуриране на индустрията в света. Логично, българската промишленост не може да остане встрани от този процес. Може би някои традиционни за България производства ще бъдат значително съкратени поради икономическа нецелесъобразност, но ще възникнат и ще се развият други. Също така съм убеден, че сега е моментът българските предприятия да се ориентират бързо към
въвеждане на нови технологии в производството неразделна част от които е и съвременната автоматизация".
В допълнение инж. Балев, заяви: "Считам, че има огромен потенциал в тази насока във всички клонове на индустрията и особено в традиционните за България сектори, като енергетика, химия и металургия. И това трябва да се случи въпреки кризата, защото само така е възможно да се издържи на конкурентния натиск. В същото време виждам шансове за оптимизиране на фирмените дейности, в т.ч. на производството чрез провеждане на иновативна политика".
Top