Пауерскрийн-България модернизира инсталация в депо „Суходол”


През месец март т.г. Пауерскрийн-България успешно приключи реализацията на проект за проектиране, доставка и монтаж на оборудване за оптимизация на инсталация за сепариране на смесен битов отпадък за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Суходол”, съобщиха от компанията. „В заданието се изискваше модернизация на съществуващата инсталация за третиране на отпадъци, като за целта бяха доставени нов приемен бункер с питател и лентов транспортьор с насочващ апарат за входящия отпадък; два броя нови магнитни сепаратора за отделяне на метални отпадъци; нов лентов транспортьор за тежка фракция. Освен модернизация на съществуващите транспортни ленти, доставихме и инсталирахме въздушен сепаратор за надгабаритни и леки фракции; нов въздушен класификатор за фина фракция 0-80 мм и утаителна камера с мрежа и направляващ апарат за леки фракции. Проектът, с възложител Столична община, бе на стойност 500 хил. лева”, допълниха от Пауерскрийн-България.Новият брой 1/2019

брой 1-2019

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Чрез внедряване на широка гама иновации в областта на информационните и комуникационни технологии в производствата си компаниите в хранително-вкусовия отрасъл се стремят да увеличат икономическия си потенциал и да отговорят ... още
Прахови покрития

Прахови покрития

Ръстът на пазарите в областта на производството и строителството, съчетан с увеличаващото се търсене на по-устойчиви решения, създават нови възможности за праховите покрития ... още
Регулатори на налягане за водоснабдяването

Регулатори на налягане за водоснабдяването

Доброто управление на налягането в системата е едно от многото решения за намаляване на загубите на вода и обикновено е най-икономичният подход ... още
Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Ограничаване на загубите в електроснабдителни мрежи

Внедряването на интелигентно измерване и инсталирането на сензори правят достъпни големи обеми оперативни данни, а изкуственият интелект и информационните технологии ... още
Полимерни зъбни предавки – част 2

Полимерни зъбни предавки – част 2

Продължението на статията поставя акцент върху различните сфери на приложение, както и върху някои технологични особености и специфики при тяхното производство ... още
Новости при резбонарязването

Новости при резбонарязването

Нарязването с метчик е един от традиционните методи за изработване на вътрешни резби в съществуващи отвори. Макар методът да се прилага отдавна в практиката както ръчно, така и машинно съвременните достижения в механичната обработка го превръщат в гъвкава ... още
Безжични компоненти за IoT приложения

Безжични компоненти за IoT приложения

Статията е посветена на елементната база за бурно развиващия се Wireless Internet of Things сегмент. Разгледани са: технологии за IoT; специализирани интегрални схеми; безжични микроконтролери за IoT; безжични сензори и мрежи; модеми; приемо-предаватели, безжични модули, китове и възли ... още
Оборудване за подстанции СН/НН

Оборудване за подстанции СН/НН

Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване на подаденото от разпределителната мрежа средно напрежение до стойности, подходящи за захранването на линиите за ниско напрежение… Трансформаторните електрически подстанции СН/НН включват набор от устройства, предназначени за преобразуване ... още

Top