Пазарът на батерии у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Внос/износ на никелово-кадмиеви и оловни акумулаторни батерии

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на никелово-кадмиеви и на оловни акумулаторни батерии за периода 2005 - 2007 г. на базата на предоставена от Националния статистически институт (НСИ) информация. Представени са видове оловни акумулатори, използвани за задействане на бутални двигатели, които работят с течен електролит. Данните за оловните акумулатори се отнасят за модели с тегло, непревишаващо и превишаващо 5 kg. Поради отсъствието на други достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.
Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за обема на пазара на електрически акумулатори, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.
Поради промяна в митническите кодове след 2005 г. и несъответствие между новите и старите позиции, в данните за оловни акумулатори за 2005 г. има известна неточност.
Top