Пазарът на дизелови генератори у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Пазарът на дизелови генератори у нас

Внос/износ на дизелови генератори за периода 2005 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на дизелови генератори у нас, с мощност, по-ниска от 75 kVA, и на модели с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, в България за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на дизелови генератори, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

На редакцията не са предоставени данни за износа и вноса на дизелови генератори с мощност, по-висока или равна на 75 kVA, и на модели с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, за 2005 и 2006 г. от определени държави, в съответствие с изискванията на чл. 29. (1) от Закона за статистиката. Съгласно Закона интрастат, операторите могат да поискат разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура на Република България за определена стока и търговски поток в два случая. Първо, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето със страни от Общността и извън Общността съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток. Втората причина е, когато търговията, сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори, при условие че този втори или тези двама други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност, съставлява повече от 85 на сто от общата стойност на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.

Основни вносители са държави от Централна Европа

От достъпните данни за вноса на дизелови генератори основни вносители за целия разглеждан период са Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Испания и Франция. С най-голям дял във вноса за 2005 г. по позицията дизелови генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, са Гърция с 1 398 713 лв., Испания със 675 710 лв., Великобритания със 651 336 лв. и Франция с 507 949 лева. През 2006 г. вносът от Гърция намалява до 885 223 лв.. Най-голям е обемът на вноса за 2006 г. от Великобритания и Северна Ирландия - 1 069 105 лева. Като по-сериозни вносители се открояват също Испания и Италия, съответно с 857 740 лв. и 670 911 лева. През 2007 г. най-голям е също вносът от Великобритания и Северна Ирландия - 1 217 594 лева. Сериозен ръст през 2007 г. бележи и вносът от Испания, възлизащ на 1 114 695 лв., и от Италия - 1 114 498 лв.

По позицията дизелови генератори с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, с най-голям внос през 2005 и 2007 г. се откроява Великобритания и Северна Ирландия. За 2005 г. обемът му е в размер на 1038 182 лв., а за 2007 г. достига 3 110 974 лева. През 2006 г. най-много дизелови генератори по позицията сме внасяли от Германия - 1 061 067 лева. Обемът на вноса от Великобритания и Северна Ирландия през същата година бележи леко понижение - 999 342 лева. През 2005 г. по-сериозен е вносът и от Испания - 880 278 лева, а през 2006 г. от Гърция - 803 396 лева. През 2007 г. като по-големи по позицията се открояват Испания, Хърватия и Франция, съответно с

1 468 418 лв., 1 119 495 лв. и 1 096 409 лв.

Сериозен е делът на Македония в общия износ

Съгласно вече цитирания чл. 6 от Закона за статистиката, значителна част от данните за износа на дизелгенератори през 2005 и 2006 г. представляват конфиденциална информация. По позицията дизелови генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, за 2005 г. достъпна е единствено информацията за износа за Югославия, възлизащ на 24 615 лв., и за Гърция - 15 757 лв. За 2006 г. на редакцията са предоставени данни само за износа за Сърбия - 23 949 лв. и за Македония - 23 739 лева. Интересен е фактът, че от целия обем на износа по позицията за 2007 г. в размер на 95 996 лв., 81 930 лв. са за Македония.

По позицията дизелови генератори с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, данни за износа по държави през 2005 и 2006 г. не са ни предоставени. Достъпна е информацията за обема на износа за Ирак в размер на 26 246 лева.

 
Top