Пазарът на компресори в България

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2008

Внос/износ на обемни и турбокомпресори в страната за периода 2005 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на обемни и турбокомпресори у нас за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.
Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на компресори, предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.
Top