Пазарът на котли в България

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

Внос/износ на котли за периода 2005 - 2007 г.

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на димогарни котли, котли "с прегрята пара", както и водотръбни котли с общо производство на пара, превишаващо и непревишаващо 45 t. Данните се отнасят за периода 2005 - 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт (НСИ). Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности - ТАРИК.
На редакцията не са предоставени данни за износа на водотръбни котли с общо производство на пара, превишаващо 45 t, за 2006 г. От НСИ уверяват, че за този период няма движение по посочения код, поради което отсъства статистическа информация.
Данните за вноса и износа по определени позиции също не могат да се видят на графиките, тъй като представляват конфиденциална информация, според Закона за статистиката.
Top