Пазарът на нови металообработващи машини у нас

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2009

В продължение на откритата в миналия брой на сп. Инженеринг ревю коментарна тема за новостите в областта на металообработващите машини и развитието на този пазарен сегмент, ви предлагаме мненията на три от фирмите, опериращи на българския пазар - Веман Груп, Техника Консулт и Хофман Консулт България.
Изпълнението на проекти с европейско финансиране е добра възможност
Продажбите на „хай-тек” металообработващи машини и технологии са тясно свързани със състоянието на българската икономика. През последната година негативите от глобалната икономическа криза оказват сериозно въздействие и върху тях. Силно намалените производствени обеми, както и липсата на свободни собствени капитали, принуждават българските фирми да се откажат или да замразят проектите за обновяване и осъвременяване на производствените ресурси. А те са не само желани, но и жизнено необходими в ролята им на единствен подход за постигане на конкурентноспособност на българските продукти на общоевропейския пазар.
Негативно влияние оказва и политиката на банковия сектор към малките и средните фирми. Високите лихвени проценти по оборотните кредити рефлектират пряко върху стопанската инициативност и свиват икономическия растеж.
Благоприятен фактор за 2009 и следващите години би могла да се окаже възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ по линия на европейските проекти. Но и тук всичко е в ръцете на чиновниците от държавната администрация, която все още не работи напълно ефикасно. Процедурите са тежки и продължителни и всичко зависи от волята и желанието за ефективен контрол на ресорните министерства.

Провеждане на гъвкава и ефективна политика
За нас, като търговско представителство и сервиз на машини, е важно да провеждаме максимално гъвкава и ефективна политика в условията на свиване на пазарните потребности. Стремежът ни е насочен към предлагането не само на висококачествени продукти на атрактивни цени, но и към създаването на усещане за сигурност и надеждност на клиента, чрез пълна гама от предлагани сервизни услуги.
Като един от най-големите производители на металообработващи машини в глобален мащаб, Amada Group непрекъснато усъвършенства технологичното ниво на своите машини. Използвайки дългогодишния си опит в оптимизацията на всички металообработващи процеси, концернът винаги се е стремил да бъде “двигател” на иновациите в отрасъла, както и да е с крачка напред пред основните си конкуренти.

Базови посоки в техническото развитие на машините
В процеса на създаване на съвременните машини се търсят оптимални решения, които могат да се обобщят в няколко основни посоки. Сред тях са:
l Намаляване на производствените разходи, което е свързано с понижаване до минимум на консумираната енергия;
l Намаляване на средствата за поддръжка и обслужване, както и удължаване на експлоатационния период на инструментите и т.н.;
l Въвеждане на екологични технологии в съвременните машини. Тук е мястото да спомена, че Amada Group е носител на най-престижните - златни медали, от най-големите и престижни световни изложения. Сред техническите насоки, по които работим, е заместване на хидравличните задвижвания с високопрецизни и ефективни сервоелектрически задвижвания. По този начин се елиминира периодичното изхвърляне на отработени масла;
l Максимална ергономичност на управленията на машините, което води до намаляване на подготвителните времена за процесите, както и до опростяване на диалога между машините и операторите и минимизиране на грешките от т.нар. човешки фактор;
l Не на последно място трябва да се спомене и непрекъснатият стремеж към увеличаване на производителността на машините и максимална ефективност, както при единичните, така и при едросерийните производства.
Инж. Веселин Манолов, управител на Веман, оторизиран представител за машини и сервиз на Amada Group за България


Очакваме слаб пазарен ръст през следващите две години
Пазарът на металорежещи машини се е свил в цял свят. Според някои източници, спадът в поръчките е над 60 %. Очакванията са, че през следващите 2 години ръстът в търсенето на машини и оборудване ще е слаб, включително и в България. Доказателство за това е реалното състояние на икономиката в момента.
Техническото развитие на пазара на металорежещи машини е в две основни посоки:
l Разработване на концепции за машини и решения до ключ, които водят до повишаване на производителността и на качеството.
l Стандартни машини – в тази област цената се е превърнала в основен фактор за вземане на решение.
В съвременното производство се повишават изискванията по отношение на комплектната обработка. Колкото по-малък е броят на закрепванията, толкова по-малко са и грешките. По този начин се повишава точността и общото качество. Очакванията на потребителите към струговете претърпяха развитие. Освен струговане, пробиване, нарязване на резби и фрезоване, от тях се очаква да нарязват зъби, да дълбаят канали, да гравират и т.н. Към техническите изисквания се добавят и финансовите: пазарът е завладян от голяма ценова “битка”. Ето защо привлекателното съотношение между цена, производителност и качество е от основно значение.

Атрактивни са комплексните решения
Отрасълът трябва да отговори още по-прецизно на изискванията на пазара – с комплексни решения. Те следва да предлагат възможност за персонализация, които се простират от управление и производствен софтуер през машината до решения за автоматизация.
Отговор на тези тенденции са машините на австрийската компания EMCO Maier.
Като илюстрация на тези тенденции ние демонстрирахме на Есенния технически панаир в Пловдив три струга. Струговете MaxxTurn 65 и MaxxTurn 25 с насрещен шпиндел, въртящи инструменти и ос Y със своята производителност, мощност и точност са едни от най-добрите представители на своя клас. Много голям интерес предизвика и стругът EmcoTurn E45SW, който е с лентов транспортьор и манипулатор за зареждане със заготовки. Той е добро решение при обработка на детайли, изработвани от отливка или изковка.
Сред новостите, предлагани от ЕМКО, показани за пръв път през октомври на EMO в Милано, е и много компактният център за струговане - фрезоване HYPERTURN 45, оборудван с мощен главен и насрещен шпиндел, две револверни глави, стабилна Y ос, шпиндел мотори с водно охлаждане, динамични цифрови задвижвания и термосиметрична конструкция на машината. Друга новост е вертикалният обработващ център за обработка от 5 страни MAXXMILL 500. На него само с едно закрепване могат да бъдат обработвани прецизно и с икономия на време сложни детайли с габарити от 500 х 500 х 500 mm. Иновационни технически решения могат да се видят и в стандартния триосов обработващ център EMCOMILL E350, който се отличава с малки габарити на фундамента, голяма производителност и много други.

Димитър Димитров,
управител на Техника Консулт, представител на EMCO Maier


Някои предприятия използват кризата за обновяване на технологичния си парк
Опирайки се на съвместната ни работа с някои от най-мощните български компании, като ХЕС, Идеал стандарт, Видима, Либхер, Готмар и Капрони, както и с множество малки производители, считам, че имаме достатъчно сериозна база за коментар на пазарната ситуация. Представлявайки над двадесет реномирани немски производители на машини, инструменти и консумативи, предназначени за браншовете машиностроене, инструментално производство и леярство, разполагаме и с необходимата информация по отношение на техническите новости. Затова считаме, че можем да направим обективна преценка на моментното състояние на българската икономика и нейните потребности, което ни е необходимо и с оглед планиране на складовите ни наличности.

Възстановяване на обемите след 2-3 години
Добре известно на всички ни е, че за съжаление световната икономическа криза не подмина България. Свидетели сме на понижение на производствените обеми на клиентите ни с над 50% в сравнение с 2008 г, което не се очаква да бъде компенсирано в последното тримесечие на 2009 г. А дори и най–оптимистичните прогнози не сочат достигане на предишните обеми в близките 2 до 3 години. Това се отразява неминуемо и на пазара на металообработващи машини у нас в почти същото процентно отношение.

Високият лихвен процент допълнително усложнява ситуацията
Сред причините, които допълнително усложняват днешната кризисна ситуация, е високият лихвен процент на българските банки и лизингови дружества. Това се отразява негативно върху желанието на производителите да инвестират във високотехнологични машини. В повечето случаи, поради липса на средства производителите прибягват до закупуване на употребявани или нископроизводителни машини, което се отразява както на конкурентноспособността им, така и върху възможността им да излязат на външните пазари.
За наша радост, има и далновидно мислещи мениджъри в България, които използват кризата за обновяване на технологичния си парк, за преструктуриране и обучение на персонала. Пример в тази насока е фирма Хюндай, която закупи от нас през тази година високотехнологична машина за тровалене, производство на Walther Troval - Германия.
Д. Хофман, управител на Хофман Консулт България


Вижте още от МашиниTop