Пазарът на обемни помпи у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2007

Внос/износ на обемни помпи с възвратно-постъпателно действие и обемни ротационни помпи за периода 2003 - 2007 г.

 

 

Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на обемни помпи в България за периода 2003 - май 2007 г. на базата на предоставена от Националния статистически институт (НСИ) информация.

На фиг. 1а и фиг. 1б са показани данни за обема на пазара на обемни помпи с възвратно постъпателно действие, включително хидравлични агрегати и дозиращи помпи. В графиките за 2006 г. и 2007 г. отсъстват данни за вноса и износа на хидравлични агрегати и дозиращи помпи, поради отпадането на подкодовете от новата Митническа тарифа.

На фиг. 2а и фиг. 2б могат да се видят данни за обема на пазара на обемни ротационни помпи, включително хидравлични агрегати и винтови/червячни помпи. На графиките отсъства информация за вноса и износа на хидравлични агрегати и винтови/червячни помпи през 2006 г. и 2007 г., тъй като в новата Митническа тарифа са отпаднали старите подкодове за тях.

Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и всеобхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Митническата тарифа на Република България.

Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на обемни помпи, предоставена от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои доставчици и производители на обемни помпи смятат, че реалните обеми на вноса и износа се различават съществено от показаните, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.
Top