Пазарът на пневматични цилиндри у нас

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

Налице е тенденция към постепенно нарастване на общия внос през периода 2000 - 2006 г.

Графиката илюстрира развитието в мащабите на пазара на пневматични двигатели с праволинейно движение в България за периода 2000 - 2007 г. на базата на предоставена от Националния статистически институт (НСИ) информация. На фигурата отсъстват данни за износа на пневматични цилиндри за периода от 2000 до 2005 г., тъй като представляват конфиденциална информация съгласно Закона за статистиката, чл. 26 (1), т.3. Според клаузата статистическа информация, която обобщава данни за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85% от общия обем, не се предоставя и огласява.

Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и всеобхватни проучвания за мащабите на този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Митническата тарифа на Република България. Проучване на редакцията показва, че достоверността на данните за мащабите на пазара на пневматични цилиндри, предоставена от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Застъпват се дори абсолютно противоположни становища. Някои смятат, че реалните обеми на вноса и износа се различават съществено от показаните, докато други се доверяват напълно на данните от НСИ.

В съответствие с клаузата за конфиденциалност от Закона за статистиката, конкретни данни за вноса и износа от и за някои държави през определени години не са предоставени на редакцията от Националния статистически институт. От достъпната информация за вносa през 2005 и 2006 г., като най-големи вносители на пневматични цилиндри се открояват Германия (2005 г. - 643 729 лв., 2006 г. - 1 065 228лв.) и Италия (съответно 124 284 и 134 836 лв.). Цялата информация за износа към определени държави през 2005 и 2006 г. е конфиденциална. Данните за първите шест месеца на 2007 г. определят най-висок дял във вноса на пневматични цилиндри на Германия (321 152 лв.), следвана от Украйна (114 223 лв.). По отношение на износа за този период, предварителните данни сочат най-голям дял на Италия (245 153 лв.) и Австрия (152 454 лв.).
Top